Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

533 resultaten


ID: 1075011 | anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering

tot
Bovenhoek (Brakel)
Naar aanleiding van een verkaveling vond een archeologisch vooronderzoek plaats, gevolgd door een natuurwetenschappelijk onderzoek.


ID: 1081437 | fysisch-antropologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, bouwhistorisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Steenweg 39 (Brakel)
Naar aanleiding van de plaatsing van een ondergrondse verwarmingsinstallatie in de Sint-Lambertuskerk van Parike werd een opgraving met het oog op wetenschappelijke vraagstelling uitgevoerd. De architecturale resten getuigen van de verschillende bouwfasen van het kerkgebouw. In totaal kwamen ook 15 volledig of gedeeltelijk bewaarde skeletten aan het licht.


ID: 1071987 | zaden- en vruchtenonderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Molenstraat (Brecht)
Naar aanleiding van een groot bouwproject in Brecht werd een archeologische opgraving uitgevoerd op enkele akkerlanden gelegen tussen de Molenstraat in het westen, bewoning langsheen de Molenstraat in het noorden, de Laarweg in het noorden, de Venusstraat in het oosten en de Leerlooiersweg in het zuiden. In het plangebied konden diverse sporen teruggevonden worden uit de ijzertijd en middeleeuwse periode.


ID: 1073120 | metaaldetectie, vlakdekkende opgravingen, radiokoolstofdatering, archeobotanisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Molenstraat (Brecht)
Tijdens het vlakdekkend archeologisch onderzoek zijn 16 werkputten aangelegd met een totale oppervlakte van ca. 2 ha (afb . 1.9). Het vlak werd aangelegd in de top van de C-horizont.


ID: 1075522 | zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, materiaalstudie, archeologische opgravingen

tot
Ringlaan (Brecht)
Het veldwerk ging van start met het verdiepen tot op het archeologisch relevante vlak vanaf de oostelijke zijde van het plangebied. Geleidelijk werd opgeschoven richting het westen.


ID: 191254 | radiokoolstofdatering

Onbekend
Bredene (Bredene)


ID: 1076823 | archeozoölogisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, zaden- en vruchtenonderzoek, diatomeeënonderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk bodemonderzoek


Dorpsstraat 123 (Bredene)
Een vooronderzoek met landschappelijk booronderzoek en proefsleufonderzoek waarbij 5 proefsleuven en 2 kijkvensters werden aangelegd.


ID: 1082346 | landschappelijk bodemonderzoek, dendrochronologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, diatomeeënonderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, archeologische opgravingen

tot
Dorpsstraat 123 (Bredene)
Bij een archeologische opgraving van een zone op de terp van Bredene, in het dorpscentrum, werden resten en sporen vanaf de 12de eeuw aangetroffen. Waarschijnlijk gaat het om sporen die te linken zijn aan de priorij of priorijhoeve, die gekend is uit historische bronnen.


ID: 1076356 | metaaldetectie, radiokoolstofdatering, materiaalstudie, archeologische opgravingen

tot
Mussenburgstraat (Bree)
Er werd gewerkt in één werkput met een oppervlakte van circa 4.595 m2.


ID: 1077005 | metaaldetectie, controle van werken, archeozoölogisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, diatomeeënonderzoek, palynologisch onderzoek

tot
't Zand (Brugge)
Interparking nv plant een uitbreiding van de parking ’t Zand in Brugge. Op een terrein ter hoogte van het Koning Albert I-park te Brugge, zal door de initiatiefnemer een reeds bestaande ondergrondse garage uitgebreid worden. Aangezien het gebied in de historische stadskern van Brugge ligt, is een archeologisch onderzoek nodig.