Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

561 resultaten


ID: 1075286 | zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, optisch gestimuleerde luminescentiedatering, radiokoolstofdatering, materiaalstudie, archeologische opgravingen

tot
Steenstraat 16-18 (Beringen)
Het Vlaams Erfgoed Centrum voerde in 2020 een archeologische opgraving uit op het plangebied Beringen, Steenstraat 16‐18 naar aanleiding van de nieuwbouw van een handelsruimte met tien appartementen.


ID: 1073165 | radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, houtonderzoek, metaaldetectie, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen, archeologische opgravingen


Nachtegaalstraat (Berlaar)
Tijdens het vlakdekkend archeologisch onderzoek zijn veertien werkputten aangelegd met een totale oppervlakte van 14810,7 m2.


ID: 208080 | palynologisch onderzoek


Beveren (Oost-Vlaanderen)


ID: 208081 | zaden- en vruchtenonderzoek


Beveren (Oost-Vlaanderen)


ID: 209287 | zaden- en vruchtenonderzoek


Beveren (Oost-Vlaanderen)


ID: 209680 | zaden- en vruchtenonderzoek


Beveren (Oost-Vlaanderen)


ID: 209292 | palynologisch onderzoek


Melsele (Beveren)


ID: 1072020 | anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Alexander Farnèselaan (Beveren)
De totale oppervlakte van het projectgebied bedroeg 61205,35 m². Op basis van het vooronderzoek werd besloten dat een zone van 11032,83 m² vlakdekkend onderzocht moest worden.


ID: 1081638 | metaaldetectie, dendrochronologisch onderzoek, micromorfologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen

tot
Bunderhof (Beveren)
Een vlakdekkende opgraving van ca. 10.290m² naar aanleiding van een geplande verkaveling aan het Bunderhof te Haasdonk. De geplande werken zouden een grote impact gehad hebben op het archeologisch bodemmateriaal. Het onderzoeksgebied bestond op het moment van de opgraving uit onbebouwd akkerland.


ID: 1072971 | archeobotanisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, anthracologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Pauwstraat (Beveren)
Vlakdekkende opgraving op een zone van 1725 m².