Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

562 resultaten


ID: 1072009 | palynologisch onderzoek, anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeozoölogisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Haesendonckstraat (Vilvoorde)
Door middel van een vlakgraving werd een oppervlakte opengelegd van 3.475 m². Dit is 83,94% van de te onderzoeken zone.


ID: 1075295 | metaaldetectie, radiokoolstofdatering, palynologisch onderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites

tot
Woestenstraat (Vleteren)
In het kader van een geplande verkaveling langs de Woestenstraat te Oostvleteren (gemeente Vleteren, provincie West-Vlaanderen) voerde een archeologisch team van Monument Vandekerckhove van 21 maart tot 18 mei 2016 een archeologische opgraving uit op het terrein.


ID: 1076915 | archeozoölogisch onderzoek, materiaalstudie, palynologisch onderzoek, metaaldetectie, controle van werken, archeologische opgravingen


Markt (Vorselaar)
De opgraving werd in 15 werkputten onderverdeeld.


ID: 1072970 | palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

Onbekend
Frank Baurstraat (Waasmunster)
Opgraving op zone van ca. 8206 m².


ID: 209743 | zaden- en vruchtenonderzoek


Wachtebeke (Wachtebeke)


ID: 209428 | zaden- en vruchtenonderzoek


Waregem (Waregem)


ID: 1081107 | zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Eikenlaan 86D-G (Waregem)
De opgraving ter hoogte van de Eikenlaan werd uitgevoerd tussen woensdag 16 december 2020 en 13 januari 2021.


ID: 1076989 | metaaldetectie, optisch gestimuleerde luminescentiedatering, radiokoolstofdatering, archeobotanisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Spoorweglaan (Waregem)
Naar aanleiding van de geplande verkaveling aan de Spoorweglaan in Sint-Eloois-Vijve (gemeente Waregem) werd een archeologische opgraving uitgevoerd. Gezien de kenniswinst, informatiewaarde, zeldzaamheid wordt aanbevolen deze vindplaats op te graven. Een zone van 0,9 ha werd geselecteerd voor een definitieve opgraving. Een behoud in situ was niet mogelijk, hierdoor drong een vlakdekkend onderzoek zich op om het archeologisch kennispotentieel van deze nederzettingssporen ex situ te behouden.


ID: 1081018 | anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, zaden- en vruchtenonderzoek, diatomeeënonderzoek, palynologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, proefputten i.f.v. steentijdartefactensites, archeologische opgravingen

tot
Ter Lindenstraat (Waregem)
Archeologisch onderzoek naar aanleiding van een verkaveling. Er werden voor het vlakdekkend archeologisch onderzoek van de sporenopgraving acht werkputten onderzocht met een totale oppervlakte van 10642,3 m². Het waarderend testvakkenonderzoek voor steentijdarcheologie met 20 vakken bevond zich over een zone van 10 op 10 meter. 


ID: 1073037 | radiokoolstofdatering, palynologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Guido Gezellestraat (Wervik)
Op basis van het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek werd een zone van 2100 m² afgebakend voor het vervolgonderzoek. Het onderzoeksgebied werd opgedeeld in twee putten. De uitgevoerde opgraving heeft 131 sporen opgeleverd van verschillende periodes, hoewel slechts weinig relevante sporen werden aangetroffen.