Collectief

Molse Bouwmaatschappij voor de Huisvesting

ID
10617
URI
https://id.erfgoed.net/personen/10617

Beschrijving

De Molse Bouwmaatschappij voor Goedkope Woningen zag het licht in 1922, nadat ze in 1921 reeds erkend was door de Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken. Initiatiefnemer hiertoe was de uit Mol afkomstige Baron Edmond van Eetvelde (1852-1925), die tijdens het bewind van Leopold II een belangrijk staatsman en Minister van Staat van Kongo was. Sinds het ontstaan van de maatschappij werd de voorzitter verkozen uit de private aandeelhouders in de raad van bestuur. Op 20 oktober 1961 wijzigde de naam tot Molse Bouwmaatschappij voor de Huisvesting. Doorheen haar bestaan was de huisvestingsmaatschappij actief in Mol. Het werkingsgebied werd in 2000 uitgebreid met Balen, door overname van dit patrimonium van de Turnhoutse Huisvestingsmaatschappij.

De maatschappij kende een grote bouwactiviteit die zich concentreerde op eengezinswoningen en aldus laagbouw. Het patrimonium evolueerde van kleine tuinwijken en arbeiderscités tijdens het interbellum, invulbouw tijdens de jaren 1950, typische fabriekswijken tijdens de jaren 1960 en kwalitatieve laagbouw parkwijken naar Scandinavisch model tijdens de jaren 1970. De belangrijkste voorbeelden zijn fabriekswijk Donk en de laagbouwwijken Egelsvennen en Keirlandse Zillen. Door middel van aankoop verwierf de huisvestingsmaatschappij verschillende personeelswijken gebouwd in opdracht van bedrijven, evenals een deel van het Atoomdorp Mol.

  • S.N. 1997: Monografieën erkende bouwmaatschappijen, in: S.N., Bouwstenen van sociaal woonbeleid ’45-‘95. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 2, Brussel, 60-147, 72-73.


Erfgoedobjecten

Opdrachtgever van

Sociale woonwijk Cité

Emiel Becquaertlaan 6-30, 34-36, 40-70, 74-86, 90-92 (Mol)
Bakstenen enkelhuizen, telkens twee traveeën en één bouwlaag onder afgewolfd zadeldak met klimmende dakvenster, van 1923.


Sociale woonwijk Egelsvennen

Egelsvennen 1-140, 141, 151-189, 190-204, 250-309, 318-338 (Mol)
Laagbouw structuralistische parkwijk ontworpen door de Molse architect Leo Verbist, die aanleunde bij de architecten van de Turnhoutse School. De bebouwing kwam tot stand in een viertal bouwfasen tussen 1968 en 1981. De groenaanleg is een ontwerp van Henri Carlier.


Sociale woonwijk Keirlandse Zillen

Bosveld 1-72, 74-152, 224-225, Keirlandse Zillen 19-22, Kerkelanden 1-62, 63-97, 306-311 (Mol)
Sociale woonwijk, in 1984 gerealiseerd door de Molse Bouwmaatschappij voor de Huisvesting naar plannen van Leo J. Verbist, met medewerking van Raymond Geerts en Ludo Wouters, en groenaanleg van Henri Carlier.


Thema's

Opdrachtgever van

Tuinwijk


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Molse Bouwmaatschappij voor de Huisvesting [online] https://id.erfgoed.net/personen/10617 (Geraadpleegd op )