Persoon

Van den Meersche, Gustaaf

ID
8420
URI
https://id.erfgoed.net/personen/8420

Beschrijving

Hij was de zoon van een kunstsmid en leerling aan de Gentse academie. Hij volgde ook een opleiding in het atelier van Geo Verbanck, die zijn neef was. Vanden Meersche won verschillende prijzen, zo won hij vier jaar op rij de Eerste Prijs van de Provinciale Kamer van Nijverheidskunsten te Gent. Na de Eerste Wereldoorlog vestigde hij zich, samen met 20 kunstenaars, in het Sint-Elisabethbegijnhof, dat toen bekend stond als de 'kunstenaarskolonie'. Daar was hij erg productief. In 1924 werd hij laureaat van de Paul De Vigneprijs. Hij gaf vanaf 1925 les aan de academie van Aalst en was er van 1932 tot zijn pensioen in 1956 ook directeur. De bekendste creatie van Vanden Meersche in de Gentse publieke ruimte is zijn 'Monument voor Graaf Oswald de Kerchove' in het Citadelpark. Daarnaast maakte hij ook medailles, gedenkpenningen en plaketten. Dat men hem in Gent respecteert, kan men merken aan het feit dat er zelfs een straat naar hem genoemd werd. Zelf woonde hij aan de Afsneelaan, nu Koningin Fabiolalaan.

Bronnen:

André Capiteyn & J. Decavele, In steen en brons van leven en dood. Inventaris van de waardevolle grafmonumenten en portretgalerij van verdienstelijke personen rustend op de begraafplaatsen van de stad Gent, Gent 1981

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, RKDartists&-databank, http://www.rkd.nl/rkddb/(w3ekrnrdnchuhevj4bgcz555)/detail.aspx?parentpriref=

Cor Engelen & Mieke Marx, Beeldhouwkunst in België vanaf 1830, reeks Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, studia 90, 3 delen, Brussel 2002, p. 1578-1581

Daniel Van Ryssel, Lexicon van Oost-Vlaamse schilders en beeldhouwers 1700-1940, Universiteitsbibliotheek Gent, http://search.ugent.be/ovk


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Oorlogsgedenkteken wijk Ter Platen

Gustaaf Callierlaan zonder nummer (Gent)
Op de hoek van de François Benardstraat en de Gustaaf Callierlaan bevindt zich het monument ter ere van de gesneuvelden van de wijk Ter Platen, opgericht door buurtbewoners en de plaatselijke afdeling van de NSB. Het is een plaat uit Belgische blauwe hardsteen, die sterk gelijkt op die in de Karel Antheunisstraat.


Propagandacentrum en administratief complex Elektriciteits-, Gas- en Waterdiensten

Graaf van Vlaanderenplein 40, Woodrow Wilsonplein zonder nummer (Gent)
Het gebouw voor de Elektriciteits-, Gas- en Waterdiensten (E.G.W.) van de stad Gent werd ontworpen door de Gentse architect Geo Bontinck als propagandacentrum en administratief complex.

Uitvoerder van

Oorlogsgedenkteken buurtbewoners

Lange Violettestraat 102-106 (Gent)
Tegen de zijgevel van een hoekhuis hangt deze gedenkplaat, vervaardigd door beeldhouwer Gustaaf Van den Meersche en steenhouwer Jean Mahu. Ze werd opgericht door buurtbewoners en de plaatselijke afdeling van de Nationale Strijdersbond, ter ere van strijders en burgers uit deze wijk die sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Bewoner van

Kunstenaarswoning naar ontwerp van Armand Liebert

Koningin Fabiolalaan 66 (Gent)
Onderkelderd rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een plat dak, volgens de bouwaanvraag van 1932 woonhuis met werkhuis voor kunstbeeldhouwer Gustaaf Van den Meersche naar ontwerp van architect Armand Liebert, zie gevelsteen in de plint "Armand Liebert/ arch.".