Persoon

De Cramer, René

ID: 8478   URI: https://id.erfgoed.net/personen/8478

Beschrijving

De Cramer was leerling aan Sint-Lucas Gent. Hij behaalde er in 1898 de eerste prijs van de Sint-Lucasgilde. Voor de Wereldtentoonstelling in Gent (1913) maakte hij uithangborden, banderollen, banieren, vlaggen en aanplakbiljetten. Hij was leraar tekenen aan de Rijksuniversiteit Gent en leraar tekenen en sierkunst aan Sint-Lucas. Bovendien was hij deken van het Gilde van Sint-Lucas en Sint-Jozef en onderdeken van de Sint-Jorisgilde. Men bemerkt invloed van de pre-rafaëllieten en van de art nouveau in zijn werk. De Cramer woonde aan de Sint-Lievenslaan te Gent.

Bronnen:

Daniel Van Ryssel, Lexicon van Oost-Vlaamse schilders en beeldhouwers 1700-1940, Universiteitsbibliotheek Gent, http://search.ugent.be/ovk

De Ghulde Roose, ARTO : Biografisch lexicon plastische kunst in België, http://www.arto.be

Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Sint-Pietersabdij en Sint-Pieterskerk

Kantienberg 5, 9, 9A, 9B, 9C, Sint-Pietersplein 10, 11, 12, 13, 14, 15, zonder nummer (Gent)
De Sint-Pietersabdij werd gesticht in de 7de eeuw door de Aquitaniër Amandus of een van zijn volgelingen. De abdij werd op korte tijd bijzonder machtig en verwierf ook buiten Gent grote bezittingen.


Sint-Lucasinstituut

Alexianenplein 1, 2, Ingelandgat 36 (Gent)
Voormalig klooster van de zusters cisterciënzers van Oost-Eecloo, voormalige jezuïetenresidentie, huidig Sint-Lucasinstituut.