Geografisch thema

Wulpenstraat

ID
10219
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10219

Beschrijving

Van Langerei naar Sasplein. In de 13de en de 14de eeuwals "ten" of "bi Wulpine" aangeduid, doelend op wijk of gehucht; de straatnaam, voor het eerst in 1309 vermeld, is hiervan afgeleid. Betekenis is onduidelijk, kan verwijzen naar: 14de-eeuwse stamnaam van Wulpen of van Gulpen; naar de zeevogel de wulp; of naar de Wulp, een zijtak van de Ieperleet. In de 18de eeuw en eerste helft van de 19de eeuw ook "het Oordeel" genoemd. Aan de zuidwestkant in 1987 teruggevonden sporen van Gallo-Romeinse bewoning aan een getijdengeul van de Duinkerke I-fase en verband houdend met Gallo-Romeinse site ter hoogte van Fort Lapin. De Reie stroomde oorspronkelijk ter hoogte van de Wulpenstraat noordwaarts, in het vierde kwart van de 12de eeuw verlegd met oostwaartse knik om verbinding met de Damse Vaart te verzekeren. Aanwezige scheepswerven reeds vermeld in 1040 en cf. Marcus Gerards (1562); zie ook oorspronkelijke naam "Houtbrekersdam" zie "Langerei", activiteiten zeker nog tot in de 19de eeuw.

Bij het begin van de straat en ter hoogte van de Potterie stond tussen het vierde kwart van de 13de eeuw en 1633 de 's Gravenbrug (zie 's Gravenstraat). In de 19de eeuw is de straat veel smaller en aan weerskanten bebouwd met huizen en de kazerne van de douane. In 1860-1862 wordt de huizenrij aan zuidoostkant gesloopt ten behoeve van stokerij Verstraete die er haar fabriek bouwt zie Komvest. In 1909 komt de huizenrij aan de oostkant, palend aan de Reie, aan de beurt en nu wordt de hele spie tussen Wulpenstraat en Reie ingenomen door de fabriek. Bouwen in 1924-1926 van fabriek in nieuwe zakelijkheid naar ontwerp van architect V. Jockin (Delft). Het fabrieks- gebouw wordt in 1985 afgebroken; de grond blijft braak liggen tot heraanleg in het vierde kwart van de 20st eeuw. Aan de noordwestzijde worden in 1987 15 huizen met afwisselend 17de-eeuwse trap- en 19de-eeuwse lijstgevels gesloopt en tussen 1988 en 1993 vervangen door nieuwbouw naar ontwerp van architecten M. Mortier, P. Salens en E. Van Biervliet (Brugge), waarbij schaal en ritmiek zijn geïnspireerd op vroegere situatie.

Heden geasfalteerde straat met splitsing naar Komvest, tussenin driehoekig plantsoen en parkeerplaatsen. Een bomenrij zoomt de waterkant af en van de oorspronkelijke bebouwing blijft niets over.

  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 455-456.
  • DE WITTE H. (ed.), Tien jaar stadsarcheologisch onderzoek, 1977-1987. Resultaten., in Brugge onder-zocht. Tien jaar stadsarcheologisch onderzoek, Brugge, 1988, p. 21-25.
  • GEVAERT H., Brugse bruggen, Brugge, 2001, p. 79.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Wulpenstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10219 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.