Geografisch thema

Deinzestraat

ID: 10516   URI: https://id.erfgoed.net/themas/10516

Beschrijving

Hoofdstraat van Oeselgem, maakt deel uit van de provinciale weg N440. Recht, geasfalteerde straat van in de dorpskern (Brugstraat) in noordoostelijke richting verlopend tot aan de grens met Gottem en Oost-Vlaanderen. Op een figuratieve kaart door F. De Bal uit 1760 staat het gedeelte van de straat tussen de molen en de Heuvelhoekstraat aangeduid als "Molen Peerdewegh". Staat in het landboek van Oeselgem door Jean-Baptiste van Huffel (1770) aangeduid als "dorpweg leedende van Ousselghem naer Gotthem" en maakt deel uit van de vroegere heirweg van Kortrijk naar Gent. Zowel in het landboek van Oeselgem door Jean-Baptiste van Huffel als op de Ferrariskaart (1770-1778) wordt de straat enerzijds gekenmerkt door verspreide bewoning, anderzijds dicht bebouwd aan de zuidzijde van de straat ter hoogte van de oude Leie-arm en aan de hoek met de Heuvelhoekstraat. Op beide kaarten is eveneens de dorpsmolen (thans verdwenen) terug te zien aan de zuidzijde van de straat, op de hoek met de Meuledreve. Op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846) staat deze molen aangeduid als "Verhaen Molen". Op dezelfde kaart aan de noordzijde van de straat op de hoek met de Pontstraat thans verdwenen "Vierschaer Cabaret". Op de Popp-kaart (1856) aangeduid als "Deynsche straet". In 1896 heraangelegd als kasseistraat en enigszins rechtgetrokken.

Heden hoofdzakelijk woonfunctie met daarnaast enige commerciële functie. Aanwezigheid van vroegere gemeenteschool met schoolhuis later dienst doend als gemeentehuis (cf. nr. 14) aan de zuidzijde van de straat. Gemeenteschool opgericht in 1872 ter vervanging van bestaande gemeenteschool in de Wakkensesteenweg (hoek met kerkwegel). In 1879 worden de schoolgebouwen overgenomen door de vrije school van de zusters van 't gelove uit Tielt. In de loop van de jaren 1980 worden de schoolgebouwen, behalve het schoolhuis/gemeentehuis afgebroken.
Vóór nr. 9 bevindt zich een houten weegbrug. Ter hoogte van nr. 65, aan de zuidzijde van de straat, raakt de straat de oude arm van de Leie, afgezet met populieren.
Basisbebouwing gaat terug tot in de 19de eeuw, voornamelijk hoeves met losse bestanddelen (cf. nr. 65, nr. 86) en lage boerenarbeiderswoningen (cf. nrs. 37-39, nr. 106, nr. 128). Verder enkele lijstgevels uit het interbellum (cf. nrs. 9 en 38-40) en koppelwoningen met modernistische inslag uit dezelfde periode (cf. nrs. 19-21, 23-25, 27-29). Nr. 44 is een lage woning uit de jaren 1970.

BOSSU J., Oeselgem en de geschiedenis van het onderwijs, Tielt, 1999.
TAELMAN L., De roede van Tielt. Als straten gaan... praten., 2005, p. 111.


Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Dentergem, Deelgemeenten Markegem, Oeselgem en Wakken, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL32, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Directeurswoning bij vlasfabriek

 • Omvat
  Herberg De Paling

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Vrede

 • Omvat
  Schoolhuis

 • Omvat
  Vrijstaand woonhuis in modernistische stijl

 • Omvat
  Vrijstaande cottage in ruime tuin

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Deinzestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/10516 (Geraadpleegd op 27-09-2020)