Geografisch thema

Goed te Karelsstraat

ID
10769
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10769

Beschrijving

Kronkelende elleboogvormige landweg van de Deinsesteenweg ten noorden tot het kruispunt van de Wielmakerstraat - Dentergemstraat ten zuiden, doorkruist door de spoorlijn Gent - De Panne. Tot het derde kwart van de 20ste eeuw behoort het noordelijk deel van de straat tot de Caloenstraat.
Zogenaamd naar een voormalig leengoed onder "Tielt-ten-Hove" of "Gruuthuse", het leenhof van Tielt opgericht in de 14de eeuw en via de ammanie van Tielt afhankelijk van het grafelijk kasteel van Kortrijk. Dit achterleen is eertijds gekend als "De Oude Moorter" (drassige grond), later deels "te Baers" en "Meersbroek". In 1396 bezit Jan Kaerlin "'t Goed te Baers"; in 1458 is Jan Scillebeke eigenaar van "tGoed te Sbaers ende es nu ghenaemt tGoed te Karels". Deze benaming verwijst wellicht naar de "careel-" of kalkoven die eertijds in de buurt gelegen is.

De historische omwalde hoeve "Goed te Karels" is gelegen ten zuiden van de straat met toegang via een lange dreef vanaf de Dentergemstraat (zie Dentergemstraat nummer 18). De hoeve is net als een klein deel van de Goed te Karelstraat opgenomen in het dorpsgezicht "Omgeving van de Poelbergmolen", beschermd bij M.B. van 23/07/1993; tevens deel van de ankerplaats "Poelbergmolen" opgenomen in de Landschapsatlas.
Tracé van de weg reeds weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778) met klein stenen brugje over de Lakenplasbeek. Verspreide 19de- en 20ste-eeuwse hoevebebouwing, mogelijk met oudere kern.

 • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg - Monumenten en Landschappen, Landschapsatlas, 2001, OC GIS-Vlaanderen.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel VII, Brugge, 1927, kolom 238.
 • Gids voor Groot-Tielt 1987, Tielt, 1987, p. 89.
 • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 216.
 • HOLLEVOET F., Tielt feodaal, in De Roede van Tielt, jg. 33, nummer 3, 2002, p. 95.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Lakenplaschhoeve

 • Is deel van
  Tielt


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Goed te Karelsstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10769 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.