Geografisch thema

Kanegemstraat (Tielt)

ID
10785
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10785

Beschrijving

Verbindingsweg tussen Tielt en Kanegem, thans niet echt meer als dusdanig in gebruik zie westuiteinde doodlopend ter hoogte van het kruispunt Galgenveldstraat - Robert Tavernierlaan, vandaar oostwaarts doorlopend tot de dorpskern van Kanegem.

Voorheen samen met de Beneluxlaan gekend als "Gentweg", "Gentse (Heir-) Weg" of "Gentsche Straete", de nieuwe oostelijke toegangsweg met tracé lopend richting Kanegem en Aarsele, die wordt aangelegd nadat Filips II in 1568 hiervoor een octrooi verleent. Deze weg vervangt een eeuwenoude verbindingsweg in Tielt-buiten met verloop over de rug van de Rijkegemkouter en verder over Ruiselede richting Gent. In 1771-1772 wordt dan een nieuwe verbindingsweg aangelegd die aansluit op de reeds bestrate Gentweg, met name de kasseiweg Tielt-Deinze of de huidige Deinsesteenweg.

Tevens grosso modo de grens tussen de "Tommehoek" en de "Haaghoek", twee prekadastrale indelingen van Tielt-buiten volgens het landboek van 1645.
De Ferrariskaart (1770-1778) geeft het tracé van de straat weer met verspreide hoevebebouwing en aansluiting aan westzijde op zowel de huidige Beneluxlaan als op de Sint-Janstraat. Op het stadsplan van Cassianus Van Gaver (1829) vermeld als "Gentsche Straete".

Volgens een herbergentelling van 1807 zijn langsheen de weg twee herbergen gelegen, onder meer "La Boutelle". Ook op het einde van de 19de eeuw - begin van de 20ste eeuw worden er nog enkele herbergen uitgebaat, onder meer "De Pauw", ook gekend als "De Stekvogel", "Het Kruis" en "De Flessche", net als de gelijknamige wijk gelegen op de grens met Kanegem en reeds aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (1847); de uitbatingen zijn in de loop van de 20ste eeuw stopgezet.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is aan de zuidwestzijde van de straat een observatiepost gelegen, gekend als de "Duitse put".
Door de aanleg van de Ringlaan in de jaren 1965-1971 wordt de verbinding met het Tieltse stadscentrum verbroken.

Oostelijk straatdeel met bewaard agrarisch karakter, getypeerd door onder meer verspreide 18de-, 19de- en 20ste-eeuwse hoeves met losstaande verankerde bakstenen bestanddelen, waarvan enkele met verbouwde of nieuwe hoevegebouwen.

Nummer 36, hoeve met erftoegang via ijzeren hek tussen betonnen pijlers. Vernieuwd woonhuis en parallelle 19de-eeuwse schuurstalvleugel onder zadeldak (Vlaamse pannen/golfplaten) met nieuwe rechthoekige poort en getoogde staldeurtjes onder strek.

Nummer 56, hoeve opklimmend tot minimaal de tweede helft van de 18de eeuw, zie losstaande volumes weergegeven op de Ferrariskaart en op de Atlas der Buurtwegen. Toegang tot deels verhard erf via nieuw ijzeren hek en overhoekse bakstenen pijler met getrapte top. Aan noordzijde van het erf, vernieuwd (parement, muuropeningen) woonhuis onder pannen zadeldak. Aan de straat, afgescheiden door lage haag, grosso modo parallelle bouwvallige schuurstalvleugel onder zadeldak (mechanische pannen) met gedichte muuropeningen; recentere aanbouw aan erfzijde.

Nummer 62, 19de-eeuwse hoeve waarvan parallelle gebouwen weergegeven zijn op de Atlas der Buurtwegen, doch in de loop der tijd vervangen of vernieuwd. Toegang via geschilderde ronde pijlers met bolbekroning en ijzeren hek; heraangelegd erf met grasperk en losse verharding. Ten noorden van het erf, eenlagig witgeschilderd woonhuis onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; Vlaamse pannen) met nieuwe dakvlakvensters; gewijzigde muuropeningen en nieuwe aanbouw aan oostzijde. Haakse schuurstalvleugel onder licht overkragend zadeldak (Vlaamse pannen) met korfboogpoort, nieuwe metalen schuifpoort en getoogde staldeurtjes en -vensters. Ten noordwesten, witgekalkt stalletje onder zadeldak (Vlaamse pannen) gedateerd "1899" in top van zijpuntgevel, met getoogde en beluikte muuropeningen. Nieuwe loodsen aan oostzijde.

Nummer 69, 20ste-eeuwse hoeve met toegang via nieuw ijzeren hek. Woonhuis met ondiep voortuintje; dubbelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (mechanische pannen). Roodbakstenen lijstgevel met getoogde muuropeningen onder strek; nieuwe deuropening onder rechte latei waarboven strek met sluitsteen. Achterin gelegen witgekalkte stal onder golfplaten bedaking.

Nummer 71, dieper gelegen eind 19de-eeuwse - begin 20ste-eeuwse hoeve met omhaagd erf, waarvan het woonhuis, parallel met de straat, verbouwd en uitgebreid is in de loop van de 20ste eeuw. Enkele beluikte muuropeningen onder betonnen latei, waarin houtwerk met roedeverdeling. Aan zuidwestzijde, haakse schuur onder pannen zadeldak met aanvlieggaten in top van zijpuntgevel; recentere aanbouw. Enkele losstaande bijgebouwen, onder meer bakhuisje.

Nummer 82, 19de-eeuwse hoeve met erfoprit en toegang via ijzeren hek tussen betonnen pijlers. Ten noorden van het erf, eenlagig woonhuis onder pannen zadeldak (nok evenwijdig met straat, mechanische pannen) met gecementeerde en van schijnvoegen voorziene erfgevel. Rechthoekige muuropeningen met nieuw schrijnwerk en nieuwe luiken. Aangebouwd stalletje onder lessenaarsdak aan westzijde. Aan zuidzijde, parallelle schuurstalvleugel onder zadeldak (Vlaamse pannen) met recentere aanbouw aan zuidzijde.

Nummer 101, hoeve met zeer lange erfoprit gelegen aan de grens met Kanegem. Losstaande bakstenen hoevegebouwen onder pannen zadeldak, vermoedelijk daterend uit eind 19de - begin 20ste eeuw. Deels witgekalkt woonhuis; nieuwe stallen en loodsen.

Nummers 44-46, eenlaagsbebouwing daterend uit eind 19de eeuw - begin 20ste eeuw, oorspronkelijk tweewoonst, thans omgevormd tot een woonhuis. Verankerde baksteenbouw onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; Vlaamse pannen) met gepekte plint. Getoogde muuropeningen onder strek, in twee rechtertraveeën gewijzigd door een groot venster; gedichte deuropening in derde travee. Nieuw houtwerk en luiken met figuratieve klemmen. Vernieuwd parement van westzijgevel. Parallel met woonhuis, achterliggend witgekalkt stalletje onder zadeldak (Vlaamse pannen) met enkele gedichte getoogde muuropeningen.

Nummer 52/ Boekboomstraat, witgekalkte eenlaagsbouw onder nieuw pannen zadeldak (nok evenwijdig met straat), met getrapte baksteenfries; gewijzigde muuropeningen; lage aanbouw onder lessenaarsdak aan westzijde.

Nummer 65/ Goed te Karelsstraat, dubbelhuis met omhaagd voortuintje uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Roodbakstenen lijstgevel met gebruik van witte baksteen voor banden en getrapte fries; gecementeerde plint. Getoogde muuropeningen met bewaard houtwerk (onder meer schuiframen). Aangebouwd nieuw woonhuis.
Westelijk straatdeel aan noord- en zuidzijde omzoomd door het Bedrijventerrein-Noord. Nummer 15, "Imperial Tufting Company", een fabriek opgericht eind 1973, thans uitgegroeid tot één van de belangrijkste Europese tuftingbedrijven.

Nummer 29, bedrijfsgebouw "Lampe Textiles" opgetrokken in 1999 naar ontwerp van architectenbureau Belaen & Van De Loock. Sobere architectuur getypeerd door opengewerkt volume aan de straatzijde met beglaasde inkomhal (kantoren en toonzaal) en achterliggend gesloten volume (productie en opslagruimte) waartussen vijver en binnentuin.

Aan de zuidzijde, ten oosten van de Zegerstraat, recent aangeplante geboortedreef gerealiseerd door het Tieltse stadsbestuur in samenwerking met de Gezinsbond Tielt.

 • Atlas Fascikel 2, Hedendaagse architectuur in zuidelijk West-Vlaanderen, Kortrijk, 2002, p. 146.
 • BUYCK J., De herbergentelling van 1807 in Tielt, in De Roede van Tielt, jg. 30, nummer 3-4, 1999, p. 88.
 • Gids voor Groot-Tielt 1987, Tielt, 1987, p. 111.
 • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 221.
 • Tieltsche Mengelingen, getrokken uit de Archiven der Stad, Roede en Vierschare, Tielt, 1878, p. 108-110.
 • VERBRUGGE J., Tieltse caférijkdom. Een overzicht van cafés en uitbaters tussen 1900 en 1980, in De Roede van Tielt, jg. 11, nummer 2-3-4, 1980, p. 91-93.
 • VERBRUGGE J., Tielt, textielstad (Deel 2: twintigste eeuw), in De Roede van Tielt, jg. 21, nummer 2-3, 1990, p. 49, 74-75.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Wegkruis

 • Is deel van
  Tielt

 • Is gerelateerd aan
  Kanegemstraat (Aarsele)

 • Is gerelateerd aan
  Kanegemstraat (Kanegem)


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kanegemstraat (Tielt) [online], https://id.erfgoed.net/themas/10785 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.