Geografisch thema

Wapper

ID
11281
URI
https://id.erfgoed.net/themas/11281

Beschrijving

Tussen Meir en Wapperbrug. In 1977 genoemd naar de vaart, de Wapper, getrokken in 1490 tussen de Blauwe Toren en de Meir om het zoetwater uit de Herentalse vaart in de stad te brengen. Spoedig in onbruik en gedeeltelijk overwelfd, ontstonden aan weerszijden twee afzonderlijke straten, enerzijds de "Rubensstraat" aan de oostzijde, waarvan de bebouwing reeds dateert uit de tweede helft van de 16de eeuw (in de kern waarschijnlijk nog bewaard in de nummers 23 en 25), genoemd naar het huis dat de schilder er tussen 1609-17 bouwde en anderzijds aan de westzijde de "Wapperstraat", genoemd naar de romantische schilder G. Wappers (1803-74); laatste gedeelte van de rui aan deze zijde pas in 1819 overwelfd. Het centrale huizenblok, dat voornamelijk bestond uit 17de-eeuwse woonhuizen, in 1972 gesloopt en in 1977 heraangelegd als open beboomd plein voor het Rubenshuis, de "Wapper". Bewaarde kleinschalige bebouwing met voornamelijk neoclassicistische bepleisterde en beschilderde lijstgevels (nummers 5, 19, 21, 2, 6), aan de oostzijde onderbroken door de monumentale gevels van het Rubenshuis, en aan de westzijde door de zijgevels van het Koninklijk Paleis en de kleurrijke trapgevel nummer 16.


Bron     : De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.
Auteurs :  Manderyck, Madeleine, Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum  : 1979

Aanvullende informatie

Een publicatie over de Meir uit 2007 suggereert een andere verklaring voor de straatnaam: een wapper of wip is een liggende, basculerende boom om watervaten op te halen. Op de huidige Wapper stond zo’n wip; deze verdween in 1554. De verwijzing naar de wip of wapper ging door de eeuwen heen verloren. Het stadsbestuur koos er in 1893 voor de straatnaam te koppelen aan schilder Gustaaf Wappers (1803-1874), en voegde een tussen-s aan de straatnaam toe.

 • SCHOUPS I. 2007: Meir Antwerpen. Schoonste zicht van ’t stad, 126.
Auteurs : Hooft, Elise
Datum: 26-06-2017

Relaties

 • Omvat
  Architectenwoning Henri Smits

 • Omvat
  Burgerhuis in neoclassicistische stijl

 • Omvat
  Geheel van drie burgerhuizen in neoclassicistische stijl

 • Omvat
  Gekoppelde burgerhuizen in Louis-Philippestijl

 • Omvat
  Gereconstrueerde gevel van hotel de Fraula

 • Omvat
  Koetshuis van Hotel Geelhand

 • Omvat
  Rubenshuis

 • Omvat
  Symmetrisch geheel van drie burgerhuizen in Louis-Philippestijl

 • Omvat
  Winkelhuis in eclectische stijl

 • Is deel van
  Antwerpen - Stadsuitbreiding tot aan de 16de-eeuwse Spaanse Vesten


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Wapper [online] https://id.erfgoed.net/themas/11281 (Geraadpleegd op 16-06-2021)