Geografisch thema

Eric Sasselaan

ID
11692
URI
https://id.erfgoed.net/themas/11692

Beschrijving

Voorheen zogenaamd "Broodstraat", sedert 1946 Eric Sasselaan naar scheepsmakelaar E. Sasse (1885-1943). Straat deel uitmakend van de zogenaamde "Tentoonstellingswijk" (zie Camille Huysmanslaan). De straat volgt de omwatering van één der zeldzaam bewaarde lunetten van de voormalige Brialmontvesting. In 1953 werd op deze lunet de Antwerpse jeugdherberg "Opsinjoorke" gebouwd. De betonnen bruggen van de lunet naar de Eric Sasselaan werden in 1928 ontworpen door E. Van AVerbeke; de wachttorens werden tijdens de Tweede Wereldoorlog vernietigd.

  • AERTS W., Emiel Van Averbeke (1876-1946). Stadshoofdbouwmeester. Zijn bijdrage tot de moderne bouwkunst te Antwerpen, onuitgegeven licentiaatsverhandeling R.U.G., 1977, p. 78 en 164.
  • VELDEMAN M., Art Nouveau-architectuur in Groot-Antwerpen, in Gazet van Antwerpen, 29 augustus 1986, 24.

Bron     : Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum  : 1989


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Eric Sasselaan [online] https://id.erfgoed.net/themas/11692 (Geraadpleegd op 27-02-2021)