Geografisch thema

Ploegstraat

ID: 11836   URI: https://id.erfgoed.net/themas/11836

Beschrijving

Tussen Provincie- en Pelikaansstraat, ten zuiden van de Zoo. Oude straat, aanvankelijk tussen steenweg naar Deurne (Carnotstraat) en Kievitsstraat, waarvoor in de tweede helft van de 16de eeuw zowel benaming Ploegstraat als Vossenstraatje gebruikelijk was, eerstgenoemde naam zou afkomstig zijn van een hoeve gelegen aan de steenweg naar Deurne. Zuidelijk deel in 1846 Kievitsstraatje, noordelijk deel in 1863 bij Provinciestraat gevoegd. Noordelijke straatwand ingenomen door achtergevels van Zoogebouwen, zuidzijde met resten van banale 19de-eeuwse bebouwing.


Bron     : Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiĆ«, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum  : 1989


Relaties

 • Is deel van
  Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding
  Antwerpen (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis gedateerd Anno 1885
  Ploegstraat 17 (Antwerpen)

 • Omvat
  Dominicanerklooster
  Ploegstraat 25, 27 (Antwerpen)

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Dominicus
  Ploegstraat 25, 27, Provinciestraat zonder nummer (Antwerpen)