Geografisch thema

Rassel

ID
12593
URI
https://id.erfgoed.net/themas/12593

Beschrijving

Rassel maakt deel uit van de historische verkeersas Relegem-Grimbergen die de gemeente van west naar noordoost doorsnijdt ten noorden van de dorpskern. In de 19de eeuw "Rosselstraet" (naar het gelijknamig gehucht op de grens met Relegem) en verder door "Kerkstraet", "Aerdstraet" en "Zypstraet" genoemd (Poppkaart, circa 1860). Vandaag, vanaf de grens met Relegem tot aan het kruispunt met de Steenweg op Merchtem, Rassel genaamd en verder door Fr. Robbrechtsstraat en Zijp tot aan de grens met Strombeek-Bever.

Met uitzondering van het dorpscentrum, was de verbindingsbaan tot eind 19de eeuw slechts sporadisch bebouwd (zie Ferraris-, 1771-1775 en Poppkaart). Slechts enkele getuigenissen van 17de- en 18de-eeuwse bebouwing zijn bewaard gebleven, zij het in zeer sterk gewijzigde toestand.

Nummers 2-4-6, met gevelsteen "A° 1753" in de zijgevel van het woonhuis, behoorden oorspronkelijk tot de semi-gesloten "Vierwegenhoeve". De oostelijke schuur werd in het laatste kwart van de 20ste-eeuw gesloopt, de overige gebouwen werden opgesplitst en verbouwd tot woningen en garages.

Nummers 30-32: zeer sterk gerenoveerd boerenhuis van 1781 met behouden volume, opgesplitst in twee wooneenheden. Voorzien van een nieuw gevelparament waarin twee verhoogde, wit geschilderde, kalkzandstenen rondboogdeuren met negblokken en kwarthol profilering. Gerecupereerde gevelsteen boven de linkerdeur met opschrift "FDG / JM / MDCCVXXXI".

Nummer 182: achterin gelegen, voormalige, historische, semi-gesloten(?) hoeve "hof te Brachene" (zie kaart van Everaert, 1776); heden "(In) De Put" genaamd door haar ligging in het dal van de Reekbeek. De heerlijkheid van Brachene heeft een geschiedenis die minstens teruggaat tot de 15de eeuw, het hof was naar verluidt 1622 gedateerd door een gevelsteen. Momenteel rest enkel nog, een in 1977 volledig fictief gehistoriseerd woonstalhuis ten noorden en een dwarsschuur ten zuiden, beiden nok parallel aan de straat. Oorspronkelijk een door stallingen geflankeerde boerenwoning waarvan de oostelijke stal in 1884 op het kadaster werd ingetekend. In 1977 werden de linkerstal en het boerenhuis verbouwd tot een dubbelhuis waarbij enkel drie voormalige kruisvensters werden behouden; al de overige muuropeningen werden aangepast of toegevoegd (zie foto's 1971 en 1977). De drie, nagenoeg vierkante, kruisvensters hebben geprofileerde omlijstingen, luikduimen en gedeeltelijk behouden kruisen en diefijzers. Het meest linkse vensters is nog volledig intact. Interieur is eveneens aangepast. Een tweede restauratieproject is momenteel aan de gang. Verankerde bakstenen dwarsschuur van vier traveeën onder steil Vlaams pannen zadeldak met ten dele bewaard gebinte met pen- en gatverbindingen, ingetekend op het kadaster in 1884 en ingekort tot het huidige volume circa1898.

 • Nr. 182: mondelinge informatie van de huidige eigenaar Mr. Van Wassenhoeve.

 • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Wemmel: nr. 182: 1884/27 en 1898/14.
 • Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur, deel 2n, Vlaams Brabant. Halle-Vilvoorde, Gent, 1975, p. 768-769.
 • GRAUWEN W.M., Een beschrijving van de hoeve en het laathof van Brachene uit de 17de eeuw in Wamblinis, jaargang 8, nummer 1, Wemmel, 1980, p. 1-3.
 • VAN DER KAA M.-H., Wemmel. Origine et transformation jusque' en 1838 d'un village de l'agglomeration Bruxelloise, (onuitgegeven licenciaatsverhandeling), Louvain-La-Neuve, 1985, p. 181.
 • VERBRUGGEN M., Historiek van het goed "Te Brackene", in Wamblinis, jaargang 1, nummer 1, Wemmel, 1973, p. 14-15.

Bron: VAN DAMME M. met medewerking van KENNES H. & STEYAERT R. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Wemmel, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB10, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Van Damme, Marjolijn
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Boerenhuis

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Vierwegenhoeve

 • Is deel van
  Wemmel


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Rassel [online], https://id.erfgoed.net/themas/12593 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.