Geografisch thema

Meigem

ID
14228
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14228

Beschrijving

Deelgemeente van Deinze met 731 ha en 662 inwoners (circa 90 inwoners per km2). Grenzend ten noorden aan Lotenhulle en Poesele met de Kalebeek en aan Nevele, ten oosten aan Vosselare en Bachte-Maria-Leerne met het Schipdonkkanaal (voorheen Reigersbeek), ten zuiden aan Deinze en Zeveren en ten westen aan Zeveren (Zeverenbeek) en Vinkt.

Als belangrijkste waterlopen vermelden we de Poekebeek en het Kanaal van Schipdonk, die de gemeente van zuid naar noord doorstroomt. Beken zoals de Reigersbeek, de Zeverenbeek, de Poekebeek en Rossembeek vormen de grens met aanpalende gemeenten.

Gelegen in de Vlaamse Zandstreek. Overwegend lemig-zand en licht-zandleembodems. Laag gelegen met matig golvend reliëf. Als historisch landschapstype een typisch kouterdorp met één grote dorpskouter aansluitend bij een driesgehucht. De lange kouterrug was gelegen tussen de Reigersbeek en de Kleine Reigersbeek, langs laatst genoemde onstond een rijgehucht (Pastoriestraat). De rest van het dorp werd tij dens de periode van de grote ontginningen tot landbouwland omgezet met verspreide bebouwing, onder meer een aantal omwalde hoeven.

Oudste vermelding als Meingem eind 9de eeuw, ontstaan uit het Germaanse Maginga-haim (woning van de lieden van Mago).

Deel uitmakend van de heerlijkheid van Nevele. Het leen te Landuyt, t'Oorskamp, te Poulaer, te Lombaerden, te Wiericx, Pylaertsteen, ter Speelt, ten Broucke en ter Kerken, waren de belangrijkste lenen van Nevele binnen de parochie. Er waren ook enclaves van de lenen van Mere, Poeke en Oudenhove, afhankelijk van Nevele en bezittingen onder meer van de Oudburg van Gent.

Parochie ressorterend onder het bisdom Doornik en sinds 1559 bisdom Gent. Ter herdenking van de oorlogsslachtoffers van mei 1940 werd de bedevaart en oude jaarlijkse Heilige Bloedprocessie (reeds bestaand in 1724) opnieuw ingevoerd in 1945.

Dorpskern, oorspronkelijk een driesgehucht, gelegen in de noordoosthoek van de gemeente aan de vallei van de Reigersbeek, die vanaf 1848 tussen Deinze en Nevele werd rechtgetrokken en verbreed tot het Schipdonkkanaal. Verspreide bebouwing met kleine en grote landbouwbedrijven. Toenemende forenzenbevolking.

 • DE POTTER F. - BROECKAERT J., Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, reeks I, deel 4, Gent, 1864-70.
 • VAN DEN ABEELE R.M., Over de Heerlijkheid en het Land van Nevele, in Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde, XVIII, 1951, p. 108.

Bron     : Bogaert C. & Lanclus K. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Deinze - Nazareth, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 1991


Relaties

 • Omvat
  Berg

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hof ter Kerse

 • Omvat
  Kruiswege

 • Omvat
  Meerskant

 • Omvat
  Pastorie

 • Omvat
  Pastorie

 • Omvat
  Pastoriestraat

 • Omvat
  School

 • Omvat
  Udale

 • Omvat
  Vaarzeelstraat

 • Omvat
  Wierookstraat (Meigem)

 • Is deel van
  Deinze


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Meigem [online] https://id.erfgoed.net/themas/14228 (Geraadpleegd op 22-06-2021)