Geografisch thema

Zwevegemsestraat

ID
14855
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14855

Beschrijving

Landelijke straat in het uiterste zuiden van de gemeente Harelbeke, bij de grens met de gemeente Zwevegem zie straatnaam. Het begin van de straat loopt evenwijdig met de Kanaalstraat en het kanaal Bossuit-Kortrijk en draait net voor de brug met de E17 af in zuidelijke richting, ter hoogte van de N391 draait de straat af in westelijke richting om dood te lopen bij de hoeve nummer 150. Van oudsher verbindt de straat, samen met de Andries Pevernagestraat, de Stasegemsestraat, de Stasegemsteenweg, de Generaal Deprezstraat en de Brouwerijstraat, Harelbeke met Zwevegem zie op een kaart uit het landboek van Harelbeke-buiten, opgemaakt in 1768 door landmeter Frans De Bal, vermeld als "Straete van Sweveghem naer Harelbeke"; weergave van verspreide hoevebebouwing. De beek langs het straatgedeelte tussen de huidige nrs. 140 en 150 wordt op de kaart van 1768 aangeduid als "Beke in het gescheede deser prochie en Sweveghem". Volgens De Flou wordt de "Sweveghem-straat" voor het eerst vermeld in 1768. Het primitief kadasterplan (circa 1835) duidt de straat aan als "Steenweg van Harelbeke na Sweveghem". Op de Atlas der Buurtwegen (1845) wordt de "Sweveghemsche kalsyde" aangeduid als "Chemin n° 3" met als beschrijving "Chemin pavé d'Harlebeke à Sweveghem". Het laatste gedeelte van de huidige Zwevegemsestraat (onverharde weg naar de hoeve nummer 150) staat aangeduid als "Sentier n° 33" met als omschrijving "Sentier du Précedent (sentier du Sweveghemsche kalsyde au Luypaertstraet par la ferme des enfants Christiaens) vers Sweveghem". De naastgelegen beek wordt aangeduid als "Pluimtebeek". In 1860 wordt het tracé Andries Pevernagestraat-Stasegemsestraat-Stasegemsesteenweg-Generaal Deprezstraat-Brouwerijstraat-Zwevegemsestraat ("Swevegemsche kalsyde") doorbroken door het graven van het kanaal Kortrijk-Bossuit. Over het kanaal wordt een ophaalbrug, zogenaamd de Levisbrug, gelegd. Vanaf 1869 wordt het laatste gedeelte van de straat (tussen nummers 140 en 150) onderbroken door de aanleg van de spoorlijn Kortrijk-Ronse.

In 1970 wordt het oorspronkelijke kanaal Kortrijk-Bossuit verlegd en verbreed om schepen tot 1.350 ton door te laten. De oude kanaalbedding wordt drooggelegd en op de bedding wordt het zogenaamde Kanaalbos aangelegd. Met de aanleg van de Beneluxlaan in de jaren 1970 (registratie in het kadaster in 1976) wordt het zijtracé van de Zwevegemsestraat naar de hoeve nummer 187 afgescheiden van de straat.

Geasfalteerde straat vanaf de Kanaalstraat tot de N391, gekasseide dreef met naastgelegen gracht vanaf de N391 tot de hoeve nummer 140, erna landelijke weg tot de hoeve nummer 150.

Aan het begin van de Zwevegemsestraat, tussen de E17 en de Keizershoek, bevindt zich het bospark Keizershoek. Het bospark is in het kader van de boomplantingsactie van 1993 aangelegd door de schoolgaande jeugd van Groot-Harelbeke en de Groendienst van de stad Harelbeke (beplanting: veldesdoorn, paardenkastanje, zwarte els, witte els, krentenboompje, berk, haagbeuk, tamme kastanje, olijfwilg, groen beuk, es, walnoot of okkernoot, Amerikaanse vogelkers, sleedoorn, zomereik, vuilboom, acacia, wilde roos, wilg, vlier, lijsterbes, kleinbladerige linde, wollige sneeuwbal, gelderse roos).

 • Informatiedienst Harelbeke, Bospark Keizershoek.
 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Harelbeke, 1976/16.
 • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1933: Dertiende carte figurative vanden derthienden canton genaemt de Wijd-Haege palende West, ten suyden den volgenden canton, in Landboek van Harelbeke-buyten, J. De Lannoy naar plan van F. De Bal, 1768.
 • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1933: Veertiende carte figurative vanden veerthienden ende lesten canton van Harelbeke buyten genaemt de Katte palende oost, ten noorden Den voorgaenden canton, in Landboek van Harelbeke-buyten, J. De Lannoy naar plan van F. De Bal, 1768.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1934, Deel XV, kolom 635.
 • Harelbeke grafelijke stad, Harelbeke, 2003, p. 173.
 • LAMPAERT F., De Harelbeekse straatnamen in 1845, in Tijdingen van de Roede van Harelbeke, jg. 2, nr. 3, 1999, p. 3.
 • Straatnamen Harelbeke van a tot z, Harelbeke, 2002, p. 72.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis met vlasschuur

 • Omvat
  Dorpswoning van 1932

 • Omvat
  Hoeve Te Wijngene

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwkapel

 • Is deel van
  Harelbeke


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Zwevegemsestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/14855 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.