Geografisch thema

Corsendonk

ID
1496
URI
https://id.erfgoed.net/themas/1496

Beschrijving

Oude straat gelegen in het gehucht Corsendonk; de naam vormt een samenstelling van "Korsse", wat toponymisch vermoedelijk "moeraskers" betekent, en "donk", een verhevenheid in een moerassig terrein; splitst zich op in twee straten die in noordoostelijke- en zuidoostelijke richting naar Retie lopen; landelijke omgeving met bossen, weilanden en uitgestrekte vijver, de zogenaamde "Eendenkom", laatst genoemde wordt doorkruist door de Rode Loop en gaat terug op twee vijvers die eertijds de priorij voorzagen van de nodige visrantsoenen en die circa tweede kwart van de 19de eeuw in opdracht van P.J.F. Van der Beken-Pasteel, eigenaar van de nabijgelegen priorij, omgevormd werden tot een waterpartij met tweeënzeventig beplante eilanden, destijds "Polynesië" genaamd en duidelijk weergegeven op een grondplan van Corsendonk in 1880, gepubliceerd door T.I. Welvaarts; beeldbepalende inplanting van de priorij. Ongeveer ter hoogte van nr. 7 bevond zich eertijds de molen van de priorij: in 1403 verleende Johanna van Brabant aan de prior van Corsendonk het recht van de wind en de toelating tot het installeren van een wind- en smoutmolen; volgens oude kaarten en gravures vormde de huidige monumentale beukendreef ten noorden van de priorij eertijds de verbinding met de buiten de vesten gelegen houten standaardmolen, iets meer naar het oosten toe lag de zogenaamde "Molenhoef"; circa midden 19de eeuw werd de molen verplaatst naar het gehucht Schoonbroek (Retie) waar hij in 1932 werd afgebroken; tevens in de 19de eeuw werd voormelde dreef in noordelijke richting met kastanjebomen verder doorgetrokken tot aan de Steenweg op Mol en vormde zo de nieuwe, imposante toegang tot de priorij, toen het zogenaamde "Hof Corsendonck"; thans is de lange dreef abrupt doorsneden door de autosnelweg E 34.

 • DE KOK H., Gids voor het oude Turnhout en omgeving. De omliggende gemeenten, dl. 2, Antwerpen-Amsterdam, 1980, p. 11-12.
 • VERDEGEM A.C.J., De molen van Corsendonck, in Levende Molens, XIV, nr. 11, 1992, p. 86-87.

Bron: DE SADELEER S. & PLOMTEUX G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16n1, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Plomteux, Greet; De Sadeleer, Sibylle
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Priorij Corsendonk

 • Is deel van
  Oud-Turnhout


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Corsendonk [online], https://id.erfgoed.net/themas/1496 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Gemeente Oud-Turnhout

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.