Geografisch thema

Jean-Baptiste Van Monsstraat

ID: 15129   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15129

Beschrijving

Rechtlijnige straat die leidt van de Jan-Pieter Minckelersstraat naar de Diestsevest, ongeveer halfweg gekruist wordt door de Strijdersstraat en verderop aan pare zijde geopend is voor de Weidestraat en de Vanden Tymplestraat.

De straat kwam in twee fasen tot stand. Het laatste gedeelte vanaf de Vanden Tymplestraat in 1910, heden in het straatbeeld nog afleesbaar in de tijdstyperende bebouwing. Het overige gedeelte in de jaren 1925-1928, nadat de Nationale Oud-Strijdersbond het terrein had opgekocht van de voormalige keurkwekerij "La Fidelité" van Jean-Baptist Van Mons (1765-1842), waarnaar de straat vernoemd werd. Van 1817 tot 1835 hoogleraar aan de Leuvense faculteit Wetenschappen, gold Jean-Baptist Van Mons als een vooraanstaande figuur in het vlak van de scheikunde, fysica, farmacie en de agronomie waarin hij ook bekend stond om zijn experimentele teelt van fruitboomsoorten.

In de Jean-Baptist Van Monsstraat en de nieuw aangelegde Strijdersstraat liet de Oud-Strijdersbond negenenzeventig huizen bouwen die ze verhuurde aan haar leden oud-strijders van de Eerste Wereldoorlog. Naast een aantal nog vrij gaaf bewaarde grotere gehelen, is deze typebebouwing verder nog vertegenwoordigd door een aantal panden die deel uitmaken van intussen minder of meer aangepaste of deels verbouwde ensembles: zie onder meer nummers 29 en 31 - met breed centraal bovenvenster -, 39, 41 en 45 - dat zich onderscheidt door zijn ruimere afmetingen en ordonnantie met portiekvormige deuromlijsting - , 47, 49, 73. Het binnen dit straatbeeld eerder afwijkende, door architect G. Jotthier ontworpen historiserend en picturaal uitgewerkte nummer 69 dateert van 1932. De pare zijde is tot de Strijdersstraat haast volledig ingenomen door de voormalige Gemeenteschool 2 (nummers 6-8).

 • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, doss. 84520-92810 (bouwverg. 30.10.1925); doss. 92185 (bouwverg. 19.05.1932).

 • UYTTENHOVE P., CELIS J., De wederopbouw van Leuven na 1914, Leuven, 1991, p. 163-164.
 • UYTTERHOEVEN R., Leuven weleer. Deel 6. Op de Westhelling en langs de Vesten, Leuven, 1990, figuren 36a-b.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje


Relaties

 • Omvat
  Eclectische burgerwoning

 • Omvat
  Eclectische stadswoningen

 • Omvat
  Gemeenteschool

 • Omvat
  Sociale woonwijk

 • Is deel van
  Leuven