Geografisch thema

Leemputstraat

ID
15634
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15634

Beschrijving

Straat in het zuiden van Desselgem. De straat vertrekt vanaf de Waregemstraat en loopt in zuidelijke richting naar de grens met de gemeente Deerlijk, waar de straat wordt voortgezet als de Evangelieboomstraat. Straat genoemd naar De Leemputten, een landerij te Desselgem waarvan de benaming is overgenomen voor de omliggende wijk; de bodem in de wijk is zwaar, nat en leemhoudend.

Circa 1000-1150 locatie van het goed "Ter Keijsere" (nummer 93), ontstaan bij de ontginning van het Methelawoud, een groot eikenbos dat bijna het volledige grondgebied van Desselgem innam. De "leenputstraete" wordt volgens De Flou voor het eerst vermeld in 1474. Op de figuratieve kaart van de parochies Desselgem en Beveren, opgemaakt in 1675 door Gudwalus van der Mariën, loopt de weg van de Kleine Heerweg naar "de Evangelie boom" (kruispunt met de Knokstraat); weergave in 1620 van enkele verspreid gelegen hoeves. Zelfde situatie op de figuratieve kaart van de rentegronden onder Sint-Pieters heerlijkheid, opgemaakt door pastoor Gudwaldus van der Mariën in 1675. Op de figuratieve kaart van de Sint-Pietersheerlijkheid, opgemaakt door Joseph de Coster in 1764, aangeduid als "de quaede straete te Lebbeke" (ten noorden van de huidige Meelstraat) en "straete van den Evangelie boom naer den Cruysstraete te Lebbeke" (ten zuiden van de huidige Meelstraat). In 1838-1839 wordt spoorweg Gent-Kortrijk aangelegd (registratie in het kadaster in 1839), die de straat kruist ten noorden van de huidige Meelstraat/Wedagestraat. Op de Atlas der Buurtwegen (1844) wordt de straat samen met de huidige Kwadestraat weergegeven als "Kasteelstraet" of "Kwaede Straet" met als aanduiding "Chemin n° 5" en omschrijving "Chemin du hameau Straete à Deerlyck". Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er Duitse soldaten ingekwartierd op het goed "Ter Keijsere". De kaart van het Nationaal Geografisch Instituut (1959-1961) geeft nog steeds verspreide hoevebebouwing weer en duidt herberg "De Krekel" aan bij het kruispunt met de Waregemstraat. Bij de elektrificatie van de spoorlijn Gent-Kortrijk in de late jaren 1970 wordt ook de spoorwegviaduct gebouwd.

Landelijke straat met wegdek van betonplaten (geasfalteerd wegdek op de spoorwegbrug). Straat met verspreide hoevebebouwing uit de 18de en de 19de eeuw, doch met oudere sites (nummer 27, nummer 40 en nummer 93).

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Desselgem, 1839/2.
 • Rijksarchief Brugge, Verzameling Kaarten Popp, Arrondisssement Kortrijk, nummer 205: Desselgem, 1840-1850.
 • Rijksarchief Gent, Kaarten en Plannen, nummer 558: Kaerte figuratieve van de groote thienden in de prochie van Desselghem door Louis de Bersacques, 1620.
 • Rijksarchief Gent, Kaarten en Plannen, nummer 559: Kaerte figurative van de heerlykheyd van de parochie van Desselghem en Beveren met hun bestrek in de parochien Wareghem en Deerlyck, competerende d'abdy van St-Pieters, gemaekt door Gudwalus Van der Marien, 1675.
 • Rijksarchief Gent, Kaarten en Plannen, nummer 561: Kaerte figurative van de gelegendheyd der vry-eygen kerke heerlykhede van Ste-Pieters Desselghem, competerende de exemple abdye van Ste-Pieters nevens Gent, bestrekkende binnen de prochien van Desselgem, Beveren, Deerlyk en Waereghem, gemaeckt ten jaere 1764 door Joseph de Coster.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1929, Deel IX, kolommen 411, 415-417.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem, Deel I: Stad Waregem, Deelgemeente Sint-Eloois-Vijve, Deel II: Deelgemeenten Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve Ter Keijsere

 • Is deel van
  Desselgem


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Leemputstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/15634 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.