Geografisch thema

Robijnstraat

ID
15658
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15658

Beschrijving

Straat in het noorden van Desselgem. De straat vertrekt van de Dolagestraat en loopt in oostelijke richting naar de Spildoornstraat. Straatnaam verwijzend naar het perceel Den Robijn, dat op zijn beurt genoemd werd naar de familie Rubins, die van 1404 tot 1505 de heerlijkheid Wingene houden. Bij de algemene herschikking van straatnamen in 1990 wordt de Brabantstraat herdoopt in Robijnstraat.

Eerste weergave van de straat met één hoeve aan de noordzijde ervan op de figuratieve kaart van Desselgem, opgemaakt in 1620 door landmeter Lowijs de Bersacques. De figuratieve kaart van de parochies Desselgem en Beveren, opgemaakt in 1675 door Gudwalus van der Mariën, geeft "de Brabant Strate" onbebouwd weer. Op de figuratieve kaart van de Sint-Pietersheerlijkheid, opgemaakt door Joseph de Coster in 1764, aangeduid als "de Brabandt Straete"; weergave in 1764 van drie hoeves (nummer 28), waaronder "'t Goed Ter Brabantstrate" (nummer 33). Op de Atlas der Buurtwegen (1844) wordt de straat weergegeven als "Brabanstraet" met als aanduiding "Chemin n° 10" en omschrijving "Chemin de la Ferme Petantie-hof à la Lys". Tot het midden van de 20ste eeuw is enkel het tweede gedeelte van de straat bebouwd. In 1948-1952 wordt de vlasfabriek op de hoek met de Dolagestraat opgetrokken.

Korte, rechte straat met wegdek van betonplaten. Hoevebebouwing opklimmend tot de 18de eeuw en aangepast in de 19de (nummer 33) of 20ste eeuw. Nummer 28, in oorsprong 18de-eeuwse hoeve met losse bestanddelen, volgens het kadaster herbouwd in 1941. Op de figuratieve kaart van de Sint-Pietersheerlijkheid, opgemaakt door Joseph de Coster in 1764, weergave van een boerenhuis en landgebouw aan de oostzijde van het erf. Circa 1834 is de hoeve van landbouwer P. Marlier uitgebreid met een bakhuis zie primitief kadasterplan. Volgens het kadaster wordt in 1880 het landgebouw tegen de rechterzijgevel van de woning opgetrokken en in 1888 worden het boerenhuis en het bakhuis vergroot door landbouwer Pieter Callens. Volgens het kadaster bevindt de hoeve zich in 1941 in puin en wordt ze in opdracht van J. Blockeel herbouwd. Erftoegang rechts met ijzeren toegangshek. Weide links van de hoeve, aan de straatkant afgesloten door een wit beschilderd, betonnen hek en door een ijzeren hek met afbeelding van twee varkens. Dubbelhuis van 1941 onder een pannen schilddak met dakkapel met tuitgeveltje aan de straatkant; rechthoekige vensteropeningen onder strek of betonnen latei en rondboogvormige toegangsdeur (vernieuwd houtwerk). Bakstenen landgebouwen met trapgevels onder golfplaten zadeldaken. Tegen de woning aangebouwd, wit beschilderde landgebouw op gepekte plint en met bolbekroning bovenaan de trapgevel.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Desselgem, 1881/8, 1888/27, 1941/9.
 • Rijksarchief Gent, Kaarten en Plannen, nummer 558: Kaerte figuratieve van de groote thienden in de prochie van Desselghem door Louis de Bersacques, 1620.
 • Rijksarchief Gent, Kaarten en Plannen, nummer 559: Kaerte figurative van de heerlykheyd van de parochie van Desselghem en Beveren met hun bestrek in de parochien Wareghem en Deerlyck, competerende d'abdy van St-Pieters, gemaekt door Gudwalus Van der Marien, 1675.
 • Rijksarchief Gent, Kaarten en Plannen, nummer 561: Kaerte figurative van de gelegendheyd der vry-eygen kerke heerlykhede van Ste-Pieters Desselghem, competerende de exemple abdye van Ste-Pieters nevens Gent, bestrekkende binnen de prochien van Desselgem, Beveren, Deerlyk en Waereghem, gemaeckt ten jaere 1764 door Joseph de Coster.
 • Gemeente Waregem, Overeenstemmingslijst, Straatnaamwijziging en nieuwe huisnummering, oktober 1990.
 • VANTHUYNE K., Toponymie van Desselgem tot circa 1790, Licentiaatsverhandeling R.U.G., 1979-1980, p. 215.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem, Deel I: Stad Waregem, Deelgemeente Sint-Eloois-Vijve, Deel II: Deelgemeenten Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Hoeve 't Goed Ter Brabantstrate

 • Omvat
  Vlassite met roterij en zwingelarij

 • Is deel van
  Desselgem


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Robijnstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/15658 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.