Geografisch thema

Kronestraat

ID: 15809   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15809

Beschrijving

Rechte straat tussen de Sint-Laurentiusstraat en de Diksmuidse Heirweg. De Zabbeek dwarst de straat ter hoogte van nummer 30.

De naam zou verwijzen naar de herberg "De Blauwe Kroon", vroeger "De Kroon", die zich eertijds op de hoek met de Diksmuidse Heirweg bevond. De oudst gekende vermelding van de "De Blauwe Kroon" dateert van 1518. Het toponiem Kroonhoek bestaat nog steeds.

Vroeger vormde de straat een geheel met de Sint-Laurentiusstraat en de dreef ten zuidwesten van de hoeve "Noortweghe" (zie Diksmuidse Heirweg nummer 1) richting *"Vloethemveld".

De straat behoort tot het historisch stratenpatroon van de gemeente. Deze aloude straat staat op de Grote Kaart van het Brugse Vrije door Pieter Pourbus (1571) gekopieerd door Pieter Claeissens (1601) als onderdeel van de weg tussen Zedelgem en Aartrijke. In de ommeloper van 1674 is er sprake van de "straete die naer Noorwege loopt". In 1761 staat een deel van de straat afgebeeld op een kaart van de landerijen van de kartuizers van Brugge. Hierop maakt men gewag van de "failliestraete van de croone naer zedelghem". Een figuratieve kaart (circa 1782) van de weg vanaf de herberg "De Blauwe Kroon" tot aan de herberg "Zuidwege" toont de straat, grotendeels afgeboord met grachten aan weerszijden. Op een kadastrale kaart (1808-1810) uit de Napoleontische periode staat de straat, samen met de dreef en de Sint-Laurentiusstraat aangeduid als "chemin de zerkeghem". Op de Atlas der Buurtwegen (1844) in zijn geheel aangeduid als de Chemin n° 5, "Kroonestraat. Chemin de Zedelghem à Zerkeghem". Dit is volgens De Flou de oudst gekende vermelding van de straat als Kronestraat.

Op de Ferrariskaart (1770-1778) staan, langs de toen nog landelijke straat afgezoomd met bomen, enkele hoeves (zie nummers 30 en 31) en de herberg "De Blauwe Kroon", op de Atlas nagenoeg dezelfde situatie. In het laatste kwart van de 19de eeuw worden de vrijstaande woningen zie nummers 19 en 23 opgericht.

Ten behoeve van het nabijgelegen munitiedepot (zie Vloethemveld) met kazerne (zie Diksmuidse Heirweg nummer 6) worden circa 1929 enkele woningen voor officieren (zie nummers 12-14) en onderofficieren (de eenheidsbebouwing nummers 51-65) opgetrokken. Deze woningen zijn opgenomen door de gemeente Zedelgem op de lijst van het erfgoed op haar grondgebied.

Voorts woonstraat met rijwoningen en vrijstaande huizen uit de 20ste eeuw. Het dwarshuis nummer 9, zogenaamd "VILLA ANDRE" zie opschrift, gebouwd tijdens het interbellum, valt op door de trapgevel met bekronende bol.

 • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Zedelgem, 1929/16.
 • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en Plannen, nr. 173: Kaart met landerijen van de kartuizers van Brugge, gelegen te Zedelgem, 1761.
 • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en Plannen, nr. 1607: Kaartboek met kadastrale kaarten (Napoleontische periode) van Jabbeke, Sint-Michiels, Sint-Andries, Snellegem, Varsenare, Zerkegem en Zedelgem, 1808-1810.
 • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en Plannen van de Watering van Blankenberge, nr. 1449: Kaart van de weg gelegen te Zedelgem lopende van de steenweg op Torhout, van aan de herberg Zuidwege, tot aan de herberg de Blauwe Kroon, circa 1782.
 • Heirwegpad, Zedelgem, 1980, p. 2.
 • BONDUEL L., Het Zedelgem, Veldegem, Loppem en Aartrijke van toen. Een verzameling foto's en prentbriefkaarten aangevuld met beknopte historische gegevens, Brugge, 1983, p. 23.
 • CAPPON G., De herberg "De Blauwe Kroon", in Zilleghem. Handelingen van de Kring voor heemkunde en geschiedenis pastoor Ronse, jg. 9, nr. 3, 1988, p. 96-105.
 • CAPPON G., De ommelooper der prochie van Zedelgem. Pieter Lust, landmeter, Zedelgem, 1996.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1925, Deel I, kolommen 837-840; Deel VIII, kolom 864.
 • DEPOURCQ A., Militaire woningen (1920-1930), in DEPOURCQ A., TACK S., Merkwaardige bouwstenen. Vernieuwende architectuur in Zedelgem, Zedelgem, 2007, p. 33.

Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien
Datum  : 2010


Relaties

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Hoeve Kronehof

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Officierswoningen

 • Omvat
  Vrijstaand burgerhuis

 • Is deel van
  Zedelgem