Geografisch thema

Steenweg op Mol

ID: 1603   URI: https://id.erfgoed.net/themas/1603

Beschrijving

Voortzetting van de Otterstraat, loopt in oostelijke richting naar Oud-Turnhout en verder naar Mol, eindigt aan kruising met de stadsring.

Overwegend lintbebouwing aan de noordelijke straatzijde: nummers 59-73, reeks van sterk aangepaste arbeiderswoningen uit het vierde kwart van de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw; nummers 139-171 eenheidsbebouwing, gebouwd circa 1930-1931 naar ontwerp van J. Crols namelijk combinatie van breed- en diephuizen met enkelhuisopstand van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nokrichtingen parallel aan en loodrecht op de straat, mechanische pannen), in spiegelbeeldschema; nummer 177 vrijstaande woning Michielsen en fabriek Miko, gebouwd in 1935 naar ontwerp van J. Eelens, inmiddels sterk verbouwd en uitgebreid.

Aan zuidzijde minder aaneengesloten bebouwing onder meer individuele woningbouw uit het tweede kwart van de 20ste eeuw en later.

 • Stadsarchief Turnhout, Bouwvergunningen, 1930, dossier 196; 1931, verg. 11/9/1931.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle, Plomteux, Greet
Datum  : 1997


Relaties

 • Omvat
  Architectenwoning Jozef Schellekens

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis naar ontwerp van Ernest Wauters

 • Omvat
  Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog

 • Omvat
  Fabriekscomplex in nieuwe zakelijkheid

 • Omvat
  Woning Simons

 • Is deel van
  Turnhout