Geografisch thema

Stationsstraat

ID
16656
URI
https://id.erfgoed.net/themas/16656

Beschrijving

Volgens de literatuur was dit in de eerste helft van de 19de eeuw de 'Dorpsstraat'; vermoedelijk werd de nieuwe benaming Stationsstraat ingevoerd naar aanleiding van de aanleg van de spoorlijn Brussel-Leuven met het bijhorende stationsgebouw, ingehuldigd in 1866. Op de Poppkaart van omstreeks 1860 is de Stationsstraat nog nagenoeg onbebouwd; er is enkel een concentratie van bebouwing in de omgeving van het kruispunt met de Hoogstraat. Pas na de aanleg van de spoorlijn Brussel-Leuven zal de Stationsstraat geleidelijk bebouwd worden.

Vandaag is de Stationsstraat een belangrijke verbindingsstraat tussen de Parklaan/ Hector Henneaulaan/ Grote Daalstraat over het centrum van Zaventem naar het station; bij het begin van de straat ligt er een pleintje met het oorlogsmonument, dat in 1921-1922 werd opgericht op het Heldenplein, maar om verkeerstechnische redenen in 1976 naar hier werd verplaatst. De straat is momenteel een van de belangrijkste handelsstraten en wordt gekarakteriseerd door een heterogene, voornamelijk 20ste-eeuwse lintbebouwing. Juist omwille van de winkel- en/of horecafunctie hebben veel panden een herhaaldelijk aangepaste begane grond. Zo zijn de nummers 9, 10 en 11-17 eenvoudige burgerhuizen uit het interbellum, gesigneerd J. Stukkens architecte Saventhem. De nummers 34-38, kadastraal geregistreerd in 1928, hadden in oorsprong decoratief uitgewerkte, gecementeerde gevels die qua uitzicht op elkaar aansloten; inmiddels werden de nummers 34 en 38 beschilderd en het schrijnwerk werd integraal vernieuwd. De nummers 40, 79-81 en 115 zijn nog voorbeelden van de regionaal veel voorkomende gecementeerde gevels met uitgewerkte omlijstingen, die voor zover door kadasteronderzoek van de nog bestaande voorbeelden kon worden nagegaan vaak dateren uit het eerste decennium van de 20ste eeuw, doch ook al voorkomen in het laatste decennium van de 19de eeuw; in functie van handel en/of horeca vaak met aangepaste begane grond. De nummers 85-87 vormen een eenvoudig, doch karakteristiek handelspand uit het begin van de 20ste eeuw, kadastraal geregistreerd in 1907, met op de borstweringen de bewaarde panelen waarop eertijds de benaming en/of functie werden weergegeven.

 • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Zaventem, afdeling I (Zaventem), 1907/29 (nummers 85-87); 1928/89 (nummers 34-38).

Bron     : -
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2014


Relaties

 • Omvat
  Arbeiderswoning

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis met bedrijfsgedeelte

 • Omvat
  Oud gemeentehuis van Zaventem

 • Is deel van
  Zaventem


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stationsstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/16656 (Geraadpleegd op 09-05-2021)