Geografisch thema

Warandewijk

ID
16954
URI
https://id.erfgoed.net/themas/16954

Beschrijving

In 1957 realiseerde de sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard een wijk van 44 woningen aan de Warandestraat, Verbeuldestraat en Nieuwstraat naar ontwerp van Victor Coolens en H. Acke (waarschijnlijk Hubert I.J. Acke). 12 jaar later werd dit door de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting zelf aangevuld met 351 woningen voor Sidmar werknemers, deels gefinancierd door de EGKS (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal). Dit kaderde in de wet van 3 juli 1967 (Wet Deriemaecker), die de bouw van woningen voor het personeel van nieuwe of in expansie zijnde ondernemingen bevorderde door de NMH toe te staan zelf dergelijke wijken te bouwen. Oorspronkelijk was het de bedoeling om tussen de 700 en 800 woningen te bouwen, inclusief een kerk en een klein winkelcentrum maar door politieke inmenging kwam een deel van de woningen in Zelzate terecht en werden de voorzieningen niet uitgevoerd. Het beheer van deze wijk (gelegen te westen van de Merelstraat en Pottershoek) werd in handen gegeven van Volkshaard.

De bouwfase van 1955 bestaat uit traditionele witgeschilderde per twee of drie gekoppelde woningen van één bouwlaag. De driegevelwoningen hebben een aangebouwde garage. Alle woningen hebben een omlijste voordeur en groot raam aan de straatzijde. De zolderverdieping heeft een dakkapel met twee ramen. De bouwfase van 1969 heeft een interessant stratenpatroon en groenaanleg met een centrale laan, een plein en parkdreven (Zwaluwlaan, Nachtegaallaan en Sijslaan). De architectuur bestaat uit eenvoudige bakstenen rijwoningen van twee bouwlagen onder zadeldak.

Deze wijk werd binnen de thematische inventarisatie van het sociale woningbouwpatrimonium niet geselecteerd als bouwkundig erfgoed omwille van onvoldoende erfgoedwaarde op Vlaams niveau.

  • Onroerend Erfgoed, Archief Inventaris sociale woningbouwpatrimonium (2011-2016), Sitenaam WACHTEBE_POTTERSH_4160.
  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Dienst Onroerende Transacties, registratiefiches, SHM 4160, Wachtebeke, tussen de Groenstraat en de Warandestraat.
  • S.N. 1969: Société nationale du logement, Bruxelles, 117.
  • S.N. 1988: Jubileumboek 60 jaar coöperatieve vennootschap Volkshaard Gent 1928-1988, Gent, 34-35 & 43-44.

Auteurs: Vandeweghe, Evert
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Warandewijk [online], https://id.erfgoed.net/themas/16954 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.