Geografisch thema

Havenmarkt

ID: 2261   URI: https://id.erfgoed.net/themas/2261

Beschrijving

Voormalig marktpleintje; rechthoekig plein met centraal het monument voor de gesneuvelden van Lillo, dat tot 1965 voor de dorpskerk van Lillo-Kruisweg stond. Het beeld van R. Sauter (1885-1952) stelt moederke Eyer voor, in 1924 honderdenvijf jaar oud en de oudste inwoonster van België. Voormalig gemeentehuis aan de westzijde, kerk aan de oostzijde; naast de kerk een gerestaureerde pomp afkomstig van de verdwenen polderhoeve "Blauwhoef"; voorts woonhuizen van twee bouwlagen uit de 19de en 20ste eeuw, sommige met oudere kern.


Bron     : Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  : 1992

Aanvullende informatie

Het beeld op de Havenmarkt stelt een treurende moeder voor die wacht op haar verloren zoon. Rik Sauter nam niet mevrouw Eyer als model, die toen al gestorven was, maar zijn schoonmoeder, Anna Wijns, in de streek bekend als "Lo(u)wke van ’t licht", omdat ze samen met haar echtgenoot verantwoordelijk was voor het lichtbaken van het haventje aan Fort Frederik-Hendrik.

 • Informatie verkregen van Marc Goovaerts, januari 2018.
Auteurs : Hooft, Elise
Datum: 17-01-2018

Relaties

 • Omvat
  Gemeentehuis van Lillo

 • Omvat
  Huis Den Princen van Oranjen

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Benedictus-Haven

 • Omvat
  Stadswoning

 • Is deel van
  Lillo