Geografisch thema

De Pretstraat

ID: 2488   URI: https://id.erfgoed.net/themas/2488

Beschrijving

Gelegen in het noorden van Antwerpen tussen Ellermanstraat en Sint-Jansplein. Naamgeving op 22 maart 1869 naar het bekende Antwerpse koopliedengeslacht De Pret. Straat aan weerszij beplant met platanen; vermenging van woon- en handelsfunctie. Enkelhuizen uit het vierde kwart van de 19de eeuw van gemiddeld drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak; bepleisterde, gecementeerde en voornamelijk kleurige bakstenen lijstgevels met horizontaliserende lijsten en centrale balkons, een homogeen geheel vormend voor de nummers 13 tot 25; nummer 39 met fraaie mozaïekpanelen rond de bovenvensters. Grote pakhuizen zie nabijheid van "Station-Dokken" (goederennatie) aan de Noorderplaats. Weinig vernieuwingen.


Bron     : Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum  : 1989


Relaties

  • Omvat
    Magazijn Ernest

  • Omvat
    Rijstpellerij Albert Elsen

  • Is deel van
    Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: De Pretstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/2488 (Geraadpleegd op 18-01-2021)