Geografisch thema

Ottogracht

ID: 2939   URI: https://id.erfgoed.net/themas/2939

Beschrijving

Voorheen genaamd Sint-Jacobsgracht en aanvankelijk een gracht vermoedelijk gegraven in 11de of 12de eeuw achter de Vrijdagmarkt ter voltooiing van de natuurlijke watergordel (gevormd door Leie en Schelde) rondom het oude portus. De Ottogracht scheidde tot in de 13de eeuw de Waterwijk af van de rest van de omwalde stad; de Waterwijk, gelegen tussen de Ottogracht en de Leie en alzo genoemd omwille van de talrijke afwateringen van de Leie aldaar, werd in 1213 bij de stad ingelijfd. Sinds aanvang 17de eeuw werd de oostzijde van de Waterwijk aan de Ottogracht ingenomen door de abdij van Baudeloo. In 1872-1873 werd de Ottogracht gedempt; aan de kant van de voormalige abdij van Baudeloo (pare nummers) komen tussen 19de-eeuwse lijstgevels nog oude kernen voor opklimmend tot 16de eeuw; de overzijde langs de kant van de Vrijdagmarkt (onpare nummers) is echter voornamelijk bebouwd met woonhuizen uit laatste kwart 19de eeuw.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiĆ«, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1976


Relaties

 • Is deel van
  Gent - middeleeuwse stadskern
  Gent (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Ottogracht 21 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Ottogracht 23, 25 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Ottogracht 22 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Ottogracht 28 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Ottogracht 38 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Ottogracht 55, 57, 59, 61, 63, 65 (Gent)

 • Omvat
  Hoekhuis
  Ottogracht 17, 19 (Gent)

 • Omvat
  Hoekhuis
  Ottogracht 18 (Gent)

 • Omvat
  Hoekhuis
  Ottogracht 20 (Gent)

 • Omvat
  Hoekhuis
  Ottogracht 52, 54, 56 (Gent)

 • Omvat
  Koninklijk Atheneum en Stadsbibliotheek met oorlogsmonument
  Baudelostraat 50, Beverhoutplein 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, Ottogracht 4 (Gent)

 • Omvat
  Rijhuizenblok
  Ottogracht 51, 53 (Gent)

 • Omvat
  Stadswoning
  Ottogracht 10 (Gent)

 • Omvat
  Stadswoning
  Ottogracht 24 (Gent)

 • Omvat
  Stadswoning
  Ottogracht 30 (Gent)

 • Omvat
  Stadswoning
  Ottogracht 48, 50 (Gent)

 • Omvat
  Stadswoningen
  Ottogracht 1, 5, 9, 13, Sint-Amelbergastraat 10 (Gent)

 • Omvat
  Twee burgerhuizen
  Ottogracht 6, 8 (Gent)

 • Omvat
  Twee traditionele burgerhuizen
  Ottogracht 40, 42 (Gent)