Geografisch thema

Bernard Spaelaan

ID
3008
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3008

Beschrijving

Met accacia's en esdoorns beplante laan leidend van de Coupure Links tot de Bijlokevest. Genaamd naar de bloemenkweker Bernard Spae die voor de aanleg van deze straat een terrein afstond aan de stad. Bebouwd met middelgrote burgerwoningen van drie bouwlagen van circa 1925, de meeste met bakstenen lijstgevel met art-deco-inslag, die doorgaans beperkt blijft tot het toepassen van geometrische motieven in het ijzerwerk van leuningen en deurlichten en in gekleurde glasramen; kenmerkend is ook de markerende licht gebogen of trapezoïdale erker in de bredere venstertraveeën en het gebruik van baksteenlijsten of reliëfbloemfriezen (nummers 13, 4 naar ontwerp van architect F. Bilsen, 16, 18, 20 naar ontwerp van architect M. Follet, 22-26 naar ontwerp van architect G. De Vos, 28, 30, 32-34, 36 naar ontwerp van architect F. Bilsen, 38, 40-44, 50, 54-58 naar ontwerp van architect T. Lesseliers, 109-113, naar ontwerp van architect M. De Sutter, 115, 119 naar ontwerp van architect G. Fontaine, 125-129). Veeleer art-decogetint wat betreft gevelstructuur, vormgeving van de muuropeningen en ornamentiek zijn nummer 117 naar ontwerp van architect J. Lippens, nummers 137-139, 141 en 143. Van een kwalitatief hoger niveau ten opzichte van de doorsneearchitectuur in de straat zijn nummer 52 en nummer 123 naar ontwerp van architect J. Lippens. Een contrast met de voornamelijk decoratief uitgewerkte gevels vormt de bakstenen lijstgevel van nummer 131-135 die duidelijk behoort tot de strakkere richting van de moderne architectuur van circa 1930 eveneens naar ontwerp van J. Lippens.

  • FLOUQUET P.L. 1937: Gand vivant, Bâtir 50, 1002-1006.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979

Aanvullende informatie

Volgens de licentiaatsverhandeling van A. De Buck is nummer 18 een ontwerp van architect Emile De Nil, gebouwd volgens een bouwaanvraag van 1924 in opdracht van Charles de Beuckelaere.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1924/A/124.
  • DE BUCK A. 2001: Emile De Nil, architect (1902-1982), onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Universiteit Gent, Vakgroep Kunst-, Muziek en theaterwetenschappen, catalogus 1.
Datum: 16-09-2020

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Bernard Spaelaan [online] https://id.erfgoed.net/themas/3008 (Geraadpleegd op 18-06-2021)