Geografisch thema

Kattenberg

ID
3065
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3065

Beschrijving

Vanouds bekende plaatsnaam in het gebied van de Eekhout waar in 1687 reeds een kazerne gebouwd werd, gesloopt in 1830 daar ze het zicht belemmerde van de Hollandse Citadel, gelegen op de plaats van het huidige, nabije, Citadelpark. Nadat de wijk in de loop van de 19de eeuw uitgegroeid was tot een befaamde arbeiderswijk besloot het stadsbestuur in 1884, na het saneren van de nabijgelegen Bataviawijk (1881), de Kattenberg te saneren. Nieuwe straten en pleintjes werden aangelegd en opnieuw werd de bouw van een kazerne voorzien.

Het uitzicht van de straat werd voornamelijk bepaald begin 20ste eeuw met de doorkruising van de Kunstlaan en de opbouw in 1906 van de monumentale Leopoldskazerne tussen de Gaspar de Crayerstraat en de Kunstlaan, naar ontwerp van architect Modeste de Noyette.

Het begin van de straat tussen de Kazernenstraat en de Gaspar de Crayerstraat is haast volledig ingenomen door de vroegere en recente gebouwen van de watervoorziening met watertorens (nummer 2) en het "Onderstation Kattenberg" van het elektriciteitsbedrijf (nummer 7).

De hoekpanden en aansluitende huizen met de Kunstlaan werden als gehelen geconcipieerd in art-nouveaustijl (Kunstlaan 35 en Kattenberg 6, Kunstlaan 28-30 en Kattenberg 39 tot 49). De overige bebouwing omvat voornamelijk doorsnee laatnegentiende-eeuwse arbeiderswoningen met drie bouwlagen, twee traveeën en gecementeerde, bepleisterde of bakstenen parementen (nummer 31 tot 37, 57 tot 81).


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kattenberg [online] https://id.erfgoed.net/themas/3065 (Geraadpleegd op 26-01-2021)