Geografisch thema

Eedverbondkaai

ID
3173
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3173

Beschrijving

Linker Leie-oever tussen de Jan Palfijn- en Koning Albertbrug, de bocht van de rivier volgend. Het begin van de straat, aanvankelijk bebouwd met eind negentiende-eeuwse doorsneeburgerhuizen met bepleisterde of bakstenen parementen en enkele industriële gebouwen (twee eind negentiende-eeuwse brouwerijen, gesloopt in de loop van 1979-80), wordt heden voornamelijk bepaald door nieuwe flatgebouwen. Het straatgedeelte opklimmend naar de Koning Albertbrug werd slechts circa 1930 bebouwd met een typische eigentijdse architectuur: bakstenen rijhuizen met drie bouwlagen en plat dak in nieuwe zakelijkheid. Meestal garagepoorten op de begane grond, bovenverdieping met in- en uitspringende vensterpartijen. Talrijke panden zijn gesigneerd en gedateerd: nummer 255 Fel. Bilsen, 1934; nummer 263 De Decker, 1935; nummer 269 en 277-278 Th. Desmet, 1935.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Eedverbondkaai [online] https://id.erfgoed.net/themas/3173 (Geraadpleegd op 20-06-2021)