Geografisch thema

Godshuizenlaan (19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding)

ID
3189
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3189

Beschrijving

Deel van de ringlaan tussen Bijlokekaai (Leie) en Martelaarslaan (voorheen ook Godshuizenlaan), aangelegd op de gedempte zestiende-eeuwse stadswal in 1864. De noordelijke straatzijde, volledig ingenomen door de voormalige abdij van de Bijloke, thans Oudheidkundig Museum.
De zuidelijke straatwand bij het begin van de straat omvat een aantal neoclassicistische burgerhuizen met drie bouwlagen en zadeldak. Een steegbeluik, daterend van 1883, en enkele grote panden werden recent gesloopt; andere werden reeds vroeger vervangen door flatgebouwen. Het verdere straatverloop in de bocht links en rechts van de Nonnemeersstraat werd slechts verkaveld circa 1930 samen met laatst genoemde straat, getrokken in de Bijlokemeersen. Bebouwing met bakstenen rijhuizen in een doorsnee-architectuur van de jaren 1930. Enkele panden zijn gesigneerd: nummer 135-137 J. Vermeulen, 1933, nummer 147-149 A. R. Janssens. Nummer 157 gesigneerd: "Geo Henderick, architecte, Gand" is kenmerkend voor zijn stijl met centrale afgeronde erker en vensters met horizontale verdelingen. Het hoekpand met de Groot-Brittanniëlaan wordt gedomineerd door een ensemble aansluitend bij de Amsterdamse School, eveneens naar ontwerp van architect G. Henderick (zie Groot-Brittanniëlaan nummer 1-7).

  • Stadsarchief Gent, reeks VII, beluiken, 1331-1332, G.8.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Godshuizenlaan (19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding) [online] https://id.erfgoed.net/themas/3189 (Geraadpleegd op 21-06-2021)