Geografisch thema

Henleykaai

ID: 3200   URI: https://id.erfgoed.net/themas/3200

Beschrijving

Rechter Leie-oever tussen de Jan Palfijn- en Koning Albertbrug, aangelegd circa 1913 doch slechts gedeeltelijk bebouwd in de jaren 1930.

Op de plaats van de vroegere cementtegelfabriek Dutry-Massy in de Leiebocht werd in 1960 het Provinciaal Handels- en Taalinstituut gebouwd naar ontwerp van het architectenbureau Planning. Aansluitend bij het hoekpand met de Godshuizenlaan (gesigneerd J. Hebbelynck, 1939) en heden gedomineerd door een hoog flatgebouw, rest nog één travee van de cementtegelfabriek (vermoedelijk de machinezaal) met typische bakstenen puntgevel met lisenenindeling en klimmende boogfries, daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw.

Het laatste straatgedeelte, opklimmend naar de Koning Albertbrug is bebouwd met rijhuizen van de jaren 1930: strakke bakstenen gevels met drie bouwlagen en plat dak, gemarkeerd door bakstenen erkers en brede afgelijnde vensters. Nummer 92 is gesigneerd en gedateerd F. De Vleeschouder, anno 1932 (aangebracht in gecementeerde blokletters in de linker hoekpilaster).


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Henleykaai [online] https://id.erfgoed.net/themas/3200 (Geraadpleegd op 16-01-2021)