Geografisch thema

Vrijheidslaan

ID: 3294   URI: https://id.erfgoed.net/themas/3294

Beschrijving

Zijstraat van de Krijgslaan, voornamelijk bebouwd bij de aanleg en verkaveling van de woonwijk waarop tevoren de wereldtentoonstelling (1913) had plaats gevonden (zie Paul de Smet de Naeyerplein).

Vooral doorsnee-rijhuizen met art-deco-inslag van circa 1925 of aanleunend bij de Nieuwe Zakelijkheid en van circa 1930. Veelal behouden voortuintjes (voornamelijk aan de straatkant met pare nummer) afgesloten door ijzeren hekken in art-decostijl, bijvoorbeeld nummer 38: witgeschilderde bakstenen lijstgevel met plat dak en huisnaam "Notre Repos", volgens archiefstukken van 1927 en naar ontwerp van architect G. Monnier.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1927/V/19.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiĆ«, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vrijheidslaan [online] https://id.erfgoed.net/themas/3294 (Geraadpleegd op 16-01-2021)