Persoon

Monnier, Guillaume Auguste Arthur

ID
3728
URI
https://id.erfgoed.net/personen/3728

Beschrijving

Guillaume Monnier werd geboren in 1873 te Zottegem. Hij genoot zijn opleiding Bouwkunde aan de Gentse Academie voor Schone Kunsten. Hij was in 1895 stichtend lid van de oudleerlingenvereniging "Kunst en Kennis" en was later, in 1939, bibliothecaris van de Koninklijke Vereniging der Bouwmeesters van Oost-Vlaanderen. Hij was stagemeester van onder meer architect André Claessens en ook zijn zoon Paul was architect.

Het oeuvre en leven van architect Monnier zijn tot op heden nog niet in kaart gebracht. Momenteel zijn voornamelijk enkele latere realisaties in Gent gekend, die dateren uit het interbellum. Hij bouwde daar zowel in Beaux-Arts-stijl, als art deco en Nieuwe Zakelijkheid. Een iets vroeger te situeren rijhuis (Tentoonstellingslaan 86, 1916) vormt een uitzonderlijk voorbeeld in art nouveau, voorzien van een rijkelijke, decoratief uitgewerkte gevel met geïntegreerde tegeltableaus. Voorbeelden in Beaux-Arts-stijl zijn bijvoorbeeld Krijgslaan nummer 179 (1928) en Onafhankelijkheidslaan nummer 16 (1929). Andere voorbeelden in de omgeving van deze laatst genoemde panden leunen meer uitgesproken aan bij de art deco, zoals Vaderlandstraat 90-92 (1928), 154 en 160 (1930). Een daar vlakbij gelegen woning in de Fleurusstraat (nummers 6-22, 1930) sluit eerder aan bij de Nieuwe Zakelijkheid en vertoont hierdoor opvallende gelijkenissen met het ontwerp van het Secretariaat van de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (Koning Albertlaan nummer 95, 1936). Ook in de voormalige Sint-Pieters-Aaigemwijk waar de gebouwen van de Liberale Vakbonden gelegen zijn, ontwierp Monnier circa 1936-1937 enkele kleinschaligere rijwoningen in een zakelijke baksteenarchitectuur, namelijk Sportstraat nummers 197 en 434. Een naoorlogs ontwerp in deze wijk (Duifhuisstraat nummers 70-70A, 1951) van Monnier sluit aan bij zijn vooroorlogse ontwerpen in een modernistische, decoratieve baksteenarchitectuur.

  • BAECK M. & DEROM S. 2012: Tegels in gevels Gent, Fiets en wandelparcours, Gent, 51.
  • MEGANCK L. 2002: Bouwen te Gent in het Interbellum (1919-1939): stedenbouw, onderwijs, patrimonium: een synthese, onuitgegeven doctoraatsverhandeling, Universiteit Gent, Vakgroep Kunstwetenschappen.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Burgerhuis

Zwartezustersstraat 9 (Gent)
Enkelhuis van vier traveeën met drie bouwlagen onder zadeldak, uit de eerste helft van de 20ste eeuw, rechts onder de puilijst gesigneerd architect G. Monnier. Gecementeerde voorgevel met art-deco-inslag.


Burgerhuis naar ontwerp van Guillaume Monnier

Sportstraat 197 (Gent)
Het onderkelderde rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen, afgedekt door een flauw hellend dak, volgens bouwaanvraag met zink bekleed, is gebouwd naar een ontwerp van architect Guillaume Monnier van 1937.


Burgerhuis naar ontwerp van Guillaume Monnier

Tentoonstellingslaan 86 (Gent)
Burgerhuis in art nouveau van drie traveeën en vier bouwlagen onder een zadeldak, naar ontwerp van architect Guillaume Monnier, gesigneerd in de plint. Decoratief uitgewerkte gevel met tegeltableaus.


Burgerhuis ontworpen door G. Monnier

Krijgslaan 69-147 (Gent)
Enkelhuis van twee traveeën met drie bouwlagen onder zadeldak (pannen), volgens archiefstukken naar ontwerp van architect G. Monnier, van 1926.


Burgerhuis ontworpen door Guillaume Monnier

Duifhuisstraat 70, 70A (Gent)
Ruime woning ontworpen in 1951 door architect Guillaume Monnier in opdracht van ingenieur Jules Malchair. Onderkelderd woonhuis van twee bouwlagen onder plat dak met een sterke overstek, opgetrokken in een decoratieve baksteenarchitectuur die nog volledig aansluit bij de vooroorlogse modernistische architectuurstijl van architect Monnier.


Ensemble van burgerhuizen

Muinklaan 23, 33-35, 39-43 (Gent)
Ensemble van burgerhuizen aansluitend bij de strengere baksteenarchitectuur uit de dertiger jaren van de 20ste eeuw, gekenmerkt door de ideeën der nieuwe zakelijkheid.


Hoekhuis ontworpen door G. Monnier

Muinklaan 17 (Gent)
Burgerhuis met voortuin, afgesloten door strak ijzeren hekwerk op een sokkel van blauwe hardsteen, volgens de bouwaanvraag van 1931 opgericht in opdracht van bouwheer Gustaaf De Paepe naar ontwerp van architect Guillaume Monnier. Onderkelderd hoekhuis met een geaccentueerde hoektravee met vijfzijdige erker die doorloopt over de drie bouwlagen.


Secretariaat en kantoren van de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

Koning Albertlaan 95 (Gent)
Het Secretariaat en de kantoren van de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België waren een ontwerp van architect Guillaume Monnier uit 1936, vanaf 1947-1948 aangepast en uitgebreid naar ontwerp van architect Robert Rubbens. De totaalafwerking werd toevertrouwd aan de Kortrijkse Kunstwerkstede De Coene.


Stadswoning naar ontwerp van Guillaume Monnier

Sportstraat 434 (Gent)
Onderkelderd rijhuis van twee bouwlagen onder plat dak, naar ontwerp van architect Guillaume Monnier, van 1936.


Villa ontworpen door Guillaume Monnier

Krijgslaan 179 (Gent)
Alleenstaande villa met omringende tuin, volgens archiefstukken daterend van 1928 en gesigneerd G. Monnier, architect. Gebouw op vierkante plattegrond met twee bouwlagen onder schilddak.


Thema's

Ontwerper van

Groot-Brittanniëlaan

Handbalstraat

Onafhankelijkheidslaan

Vaderlandstraat

Vrijheidslaan


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Monnier [online], https://id.erfgoed.net/personen/3728 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.