Geografisch thema

Gouden-Hoofdstraat (Wulveringem)

ID
3709
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3709

Beschrijving

Zuidelijke dorpsgrens, aan straatoverzijde behorend tot grondgebied Vinkem. Verbindt dorpskom met nabijgelegen dorpskom van Vinkem. Bochtig tracé. Bewaarde kasseibestrating voor middenstrook.

Nummer 44-64. Grosso modo, eenvoudige lintbebouwing ten zuiden van de dorpskom; bakstenen lijstgevels van één à twee bouwlagen onder pannen zadeldaken, uit 19de eeuw-eerste kwart van de 20ste eeuw. Nummer 44, diephuis (n straat) met vernieuwde punt- en zijgevel; aangepaste kern uit het vierde kwart van de 18de eeuw(?) volgens puntgevel met aandak. Links van nummer 46, 19de-eeuws langsschuurtje (nok loodrecht op de straat). Rechts van nummer 48, achtertuin van pastorie (Wulveringemstraat nummer 3). Tussen nummer 52 en nummer 54, doorsteek naar het kerkhof. Alleenstaand 19de-eeuws herenhuis midden tuin op hoek bij Kwadestraat (nummer 62-64). Rechts van laatst genoemde, nieuwe lage bouw horend bij nummer 64.

Nummer 34-42, soortgelijke huizenrij. Nummer 42, gesloten dorpshoeve met oude kern uit het vierde kwart van de 18de eeuw(?) op hoek bij Wulveringemstraat; bewaarde schuurvleugel aan vermelde straat; sterk aangepast boerenhuis rechts aansluitend bij rijhuizen (nummer 42).

Nummer 26, 28: alleenstaande gebouwengroepering rechttegenover de dorpskom van Vinkem (Vinkemstraat); gemeentehuis Beauvoorde met rechts aanpalend burgerhuis en achtergelegen schoolgebouw.

Nummer 8-24. Rij arbeiderswoningen uitgezonderd boerenhuis met rechts aanpalend dienstgebouw (nummer 18), van één à twee bouwlagen (nummer 18) onder pannen zadeldaken, uit de 19de eeuw; ingeplant ten noorden van de Sint-Audomaruskerk van Vinkem. Nummer 18, 20 gekenmerkt door afwisselend gebruik van rode en gele bakstenen. Muuropeningen met bewaarde kozijnconstructie bij nummer 14, 16, 22, 24. Nummer 8, 10, 12 met aangepaste straatgevel.


Bron     : Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Lion, Mimi
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Arbeiderswoning en smidse

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning uit 19de eeuw

 • Omvat
  Dorpswoningen gedateerd 1866

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing uit eind 19de eeuw

 • Omvat
  Gemeentehuis van Beauvoorde en school

 • Omvat
  Gesloten dorpshoeve

 • Omvat
  Herberg

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Langsschuur

 • Omvat
  Notariswoning

 • Is deel van
  Wulveringem

 • Is gerelateerd aan
  Gouden-Hoofdstraat (Vinkem)


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gouden-Hoofdstraat (Wulveringem) [online] https://id.erfgoed.net/themas/3709 (Geraadpleegd op )