Geografisch thema

Gezelleplein

ID
3918
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3918

Beschrijving

Palend aan de Sint-Jacobsstraat ten westen en de hoger gelegen vest ten oosten. Voormalig kerkhof, nu een beboomd plein gedomineerd door de gereconstrueerde Sint-Jacobskerk in het midden. Grosso modo trapezoïdale aanleg en bebouwing aan noord- en zuidzijde, ook van oudsher aanwezig; bij de wederopbouw verdwenen echter blijkbaar enkele knikken uit de noordelijke en zuidelijke rooilijn.

Historiserende wederopbouwarchitectuur, behoudens de Sint-Jacobskerk wellicht zonder reminiscenties aan de vooroorlogse pleinwanden. Ten noorden van de kerk, eclectische gevelrij (twee bouwlagen) voornamelijk met stijlelementen ontleend aan de gotiek en de lokale renaissancestijl: pastorieën (nummers 1, 3, 5), zusterklooster van de Goddelijke Voorzienigheid (nummer 7) en hoofdgebouw van het Sint-Vincentiuscollege op de hoek bij de Bollingstraat (nummers 9-11). Ten zuiden, doorsnee-wederopbouwhuizen van twee à drie bouwlagen onder al of niet geknikt zadeldak (nokrichting parallel aan de straat); een nieuwe bouw (nummer 4).


Bron     : Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine, Lion, Mimi
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Café de l'Ange

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van pastorie en twee kapelanieën

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Jacob

 • Omvat
  Sint-Vincentiuscollege

 • Is deel van
  Ieper


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gezelleplein [online] https://id.erfgoed.net/themas/3918 (Geraadpleegd op )