Geografisch thema

Pontweg

ID
5903
URI
https://id.erfgoed.net/themas/5903

Beschrijving

Tegenover de Kerkstraat vanaf de Gaversesteenweg vertrekkende oude dorpsstraat in de Scheldemeersen. Het eerste straatdeel eindigt bij een kleine bakstenen wegkapel omringd door populieren die de plaats aangeeft van de in 1874 gesloopte oude parochiekerk. Vanuit de achter gelegen lage weiden nog waarneembare, vroeger omgrachte ovale kerkterp die waarschijnlijk zou opklimmen tot de 10de eeuw en waarop Robrecht de Fries, Graaf van Vlaanderen, in 1071 één van de vele kerken door hem toegewijd aan Sint-Pieter liet bouwen of herstellen. Bij recente opgravingen werden delen van de grondvesten van de oude kerk blootgelegd. Voor deze kerkterp zou een omgrachte woonsite gelegen zijn die mogelijk eveneens in oorsprong tot de middeleeuwen teruggaat. Ter hoogte daarvan komen thans nog enkele gegroepeerde dorpshuizen voor die in kern waarschijnlijk dateren uit de 18de eeuw. Door de verplaatsing van de dorpskerk naar de Potaardeberg aan de Hundelgemsesteenweg en de verschuiving van de dorpskern naar deze hoger gelegen omgeving, groeide deze woonkern aan de oude dorpskerk niet verder uit. Vanaf voornoemde huizengroep loopt de Pontweg verder zuidwestwaarts tot aan de Sint-Elooiskapel (zie Brandegems Ham) over een lange, hoger gelegen strook akkerland tussen de Schelde en de Melsenbeek. Tussen deze kouterweg en de Gaversesteenweg was een belangrijke omgrachte heerlijke site met motte gelegen, eveneens teruggaand tot de late middeleeuwen, namelijk het zogenaamde "Hof" of de "Stede Ter Hagen" waarop zich thans enkel nog een hoeve bevindt.

Bakstenen wegkapel met calvarie onder pannen zadeldak, uit vierde kwart 19de eeuw. Centraal kruis van grijze baksteen tegen beide zijgevels. Met ijzeren kruis bekroonde voorpuntgevel voorzien van een rondboogdeur met getralied bovenlicht.

 • Geschiedkundcge Kronieken 5, II, (Merelbeke, juni 1986, p. 8-10).

Bron     : Bogaert C. & Verbeeck M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Dorpswoningen

 • Omvat
  Elf opgaande Canadapopulieren

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Landelijke woning

 • Omvat
  Opgaande schietwilg

 • Omvat
  Rij arbeiderswoningen

 • Omvat
  Twee rijen arbeiderswoningen

 • Is deel van
  Merelbeke


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Pontweg [online] https://id.erfgoed.net/themas/5903 (Geraadpleegd op )