Geografisch thema

Pastoriestraat

ID: 7113   URI: https://id.erfgoed.net/themas/7113

Beschrijving

Doodlopende dorpsstraat van de Kerkhofstraat ten zuiden met gebogen verloop langsheen het ommuurd kerkhof rond de dorpskerk tot aan een verhard speelplein ter hoogte van de pastorie (nummer 11). Huidig tracé reeds zeker in de 18de eeuw, zoals aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778). In de 19de eeuw nog verbonden door een zandweg ten westen van de pastorie met afsplitsing naar de Oosternieuwweg-Zuid en de Oostendse Steenweg. De straat is heraangelegd eind jaren 1990 met o.m. nieuwe kasseibestrating en aanplanting van twee linden op beide hoeken met de Kerkhofstraat. De historische dorpskern rond de kerk is beschermd als dorpsgezicht bij M.B. van 19/01/1993. De Pastoriestraat en de bebouwing erlangs is volledig in dit dorpsgezicht opgenomen. Beeldbepalend voor dit dorpsgezicht is de Sint-Bavo en Machutuskerk, beschermd als monument bij M.B. van 19/01/1993, met ommuurd kerkhof. Tevens aanpalende omwalde 18de-eeuwse pastorij gelegen in tuin begrensd door open landschap. Aaneengesloten bebouwing enkel aan de noordzijde; aan de zuidzijde wordt de straat begrensd door het kerkhof rond de dorpskerk. Basisbebouwing opklimmend tot minimaal de 18de eeuw, onder meer lage boerenwoningen en hoevetjes. Nummer 7 is voormalige herberg, zie oud opschrift boven deur "In de Welkom-Herberg". Typerende dieperliggende breedhuizen tot twee bouwlagen onder pannen zadeldaken (nok evenwijdig met straat) met voortuin, thans gerenoveerd onder meer met vernieuwd gevelparement en schrijnwerk. Nummer 3 met voormalig boerenhuis van het langgeveltype en aanpalende lagere stal; behouden muurankers en luikduimen. Bijhorend erf met bijgebouwen afgesloten van de straat door poort. Nummer 5 met sterk verbouwde gecementeerde en geschilderde voorgevel; nummers 7 en 9-10 idem maar gevel voorzien van schijnvoegen. Nummer 8, dieper gelegen nieuw woonhuis met nog een deels bewaarde 19de-eeuwse stal haaks op de straat ingeplant. Verankerde baksteenbouw onder zadeldak (Vlaamse pannen) met gewijzigde muuropeningen. Nummers 2 en 6 kleinere gerenoveerde dorpswoningen onder vernieuwd zadeldak (mechanische pannen). Nummer 2 met gecementeerde en van schijnvoegen voorzien gevelparement, met resterende duimen van luiken op benedenverdieping. Nummer 6 is verhoogd, volgens bouwsporen. In 1951 wordt een schoolgebouw opgetrokken met bijhorende onderwijzerswoning (nummer 4).


Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Snauwaert L. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zuienkerke, Deelgemeenten Zuienkerke, Houthave, Meetkerke en Nieuwmunster,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL13, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Hooft, Elise
Datum  : 2002


Relaties

 • Is deel van
  Dorpskom Houtave

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Omwalde en ommuurde pastorie

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Bavo en Machutus

 • Omvat
  Schoolgebouw en onderwijzerswoning

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Pastoriestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/7113 (Geraadpleegd op 31-10-2020)