Geografisch thema

Pereboomstraat

ID: 8177   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8177

Beschrijving

Straat met licht gebogen tracé, bepaald door het verloop van de Dijle, die eertijds overbrugd werd door de "Kwade Brug" ter hoogte van de kruising met de Mechelsestraat. De Pereboomstraat was lang slechts bebouwd aan beide uiteinden en bestond in het begin van de 20ste eeuw nog uit bescheiden 18de-eeuwse rijwoningen van één bouwlaag, met hier en daar een diephuis en wat grotere 19de-eeuwse burgerhuizen. In de jaren 1920-1930 werden er groepen van rijwoningen gebouwd, zowel door particulieren (nrs. 3-17, Het Torentje) als door de Gewestelijke Samenwerkende Maatschappij voor de Huisvesting, opgericht om de Leuvense woningnood na de Eerste Wereldoorlog te lenigen. Op de site tussen de Dijle en de Penitentienenstraat, waar vroeger tal van leerlooierijen en brouwerijen gevestigd waren, richtte de firma Van Ermegem een groot gebouw op in baksteen en beton, ook het VEL-complex genoemd (Van Ermegem Leuven), dat recent volledig gesloopt werd om nieuwe woongelegenheden te creëren.


Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje


Relaties

  • Omvat
    Arbeiderswoningen, Het Torentje

  • Omvat
    Rij sociale woonhuizen

  • Is deel van
    Leuven

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Pereboomstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8177 (Geraadpleegd op 27-11-2020)