Geografisch thema

Houtemsesteenweg (Vilvoorde Faubourg)

ID: 8280   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8280

Beschrijving

Lange baan richting Houtem, die voor een groot deel als het ware de scheiding vormt tussen het woongebied van het gehucht Faubourg en de gronden horend bij de tuinbouwschool, de Bavaylei nummer 116. Gedeeltelijk gekarakteriseerd door de inplanting van een aantal bedrijven en een beperkte, doch heterogene lintbebouwing uit het einde van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste, en ten dele door een landelijk karakter met onder meer de aangrenzende gronden van de tuinbouwschool. Ongeveer halverwege wordt de straat onderbroken door de drukke Woluwelaan en loopt dan verder doorheen landelijk gebied naar Houtem, waar de benaming overgaat in Damstraat.


Bron     : Kennes H. met medewerking van Steyaert R. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Vilvoorde, Deelgemeenten Vilvoorde en Peutie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB1, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2005


Relaties

 • Omvat
  Bedrijfscomplex N.V. Wyns-Bristol

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Gegroepeerde arbeidershuizen

 • Omvat
  Gekoppelde villa's

 • Is deel van
  Faubourg

 • Is gerelateerd aan
  Houtemsesteenweg (Peutie)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Houtemsesteenweg (Vilvoorde Faubourg) [online] https://id.erfgoed.net/themas/8280 (Geraadpleegd op 15-01-2021)