Geografisch thema

Dorpsstraat

ID
8961
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8961

Beschrijving

Loopt van de Rijsel- naar de Spoorwegstraat. De benaming dateert uit de periode van de aanleg van de spoorweg Oostende-Brussel in 1837-1838. Het stuk tussen de Rijselstraat en het kerkhof wordt voordien "Kerkweg" genoemd. Op de Poppkaart (1842) staat de straat echter aangeduid als "straat van St. Michiels naar Lappers fort".

Het tracé van de Dorpsstraat is één van de oudste van Sint-Michiels aangezien de kerk hier altijd heeft gestaan, meer bepaald ter hoogte van het kerkhof; in 1860 is de toenmalige kerk gesloopt wegens plaatsgebrek en herbouwd in de Rijselstraat. Op de kaart van het Brugse Vrije (1561-1571), geschilderd door Pieter Pourbus, en op een plattegrond van Brugge en de Paallanden, getekend door beëdigd landmeter Jan Lobbrecht (1690) staat de straat deels afgebeeld met huidig verloop.

De huidige bebouwing is vrij banaal en dateert hoofdzakelijk uit de jaren 1930-1970; tevens nieuwbouw uit 1990-2000.
Oorspronkelijk bevond zich aan de zuidzijde van de straat een belangrijke, omwalde hofstede die in 1961 is gesloopt; de vrijgekomen gronden werden verkaveld en deels bebouwd met een winkelcentrum. De bebouwing ter hoogte van de hoek met Ter Beke dateert van de jaren 1950 toen dat deel van een andere, voormalige hoevesite (zie ter Beke nummer 1) werd opgedeeld.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Sint-Michiels, 1950/57.
 • RYCKAERT M. 1991: Brugge. Historische stedenatlas van België, p. 76-77.
 • SCHOUTEET A. 1977: De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 48.

Bron     : Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Gilté S. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Michiels, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL22, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Gemeentelijke begraafplaats

 • Omvat
  Graf van Suzanna Casteleyn

 • Omvat
  Grafmonument van de familie Le Bailly de Tilleghem

 • Omvat
  Interbellumwoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoningen in spiegelbeeld

 • Omvat
  Zilverlinde als vredesboom

 • Is deel van
  Sint-Michiels


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dorpsstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8961 (Geraadpleegd op )