Geografisch thema

Lapscheurestraat

ID
9259
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9259

Beschrijving

Brede straat met twee rijstroken afgezoomd door knotwilgen, die de dorpskern doorsnijdt ten westen van de parochiekerk Heilige Drievuldigheid en Heilige Christianus. Ze loopt parallel ten oosten van de Natiënlaan, grosso modo  van het Zuid over de Lievegeleed tot aan de Respaigneleendreef. De Lapscheurestraat maakt deel uit van een tracé dat deel uitmaakt van de Rijksweg tussen Maldegem en Knokke, die circa 1935 werd aangelegd. Een gedeelte van de steenweg werd in 1893 reeds aangelegd volgens het tracé van een bestaande kerkwegel vanaf de Hoogstraat, waarlangs onder meer het westportaal van de kerk en de oude pastorie (zie nummer 4) waren te bereiken. In de jaren 1970 werd de zogenaamd "Rijksweg N296" ontdubbeld tot de huidige Natiënlaan (van twee naar vier rijstroken) om het drukke verkeer naar de haven van Zeebrugge en naar de kust op te vangen. Daarbij werd ter hoogte van de dorpskern van Lapscheure het tracé meer naar het westen omgeleid, en ontstond de zogenaamd "Ring van Lapscheure" (1973). In de jaren 1980 werd de verbinding met Antwerpen via Zelzate ontwikkeld, waarbij de zogenaamd expresweg tussen Maldegem en Zelzate werd opengesteld in 1984. Door de aanleg van de Natiënlaan is de Lapscheurestraat een verstilde straat geworden, die in verhouding tot de breedte van de weg, weinig verkeer krijgt. Langs de straat is een historisch erg belangrijke site gelegen met de oudste gebouwen van de 17de-eeuwse dorpskern van Lapscheure, nl. de parochiekerk (nummer 29) en de bijhorende pastorie (nummer 4). Rondom de nieuwe kerk ontwikkelde zich een straatdorp langs de huidige Hoogstraat. De bebouwing aan de Lapscheurestraat bestaat grotendeels uit huizen van midden of tweede helft 20ste eeuw, nabij het kruispunt met de Hoogstraat en Vredestraat, waarbij onder meer enkele horecazaken. Nummers 16-18 is een kleine hoeve uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, opgetrokken in gele baksteen, later gesplitst. Nummer 12 is een volledig gerenoveerde hoeve met historische kern, opkamer onder verhoogde nok en schouwboezem met twee Corinthische pilasters zoals blijkt uit de inventaris van Devliegher van 1970.

 • Informatie betreffende aanleg Natiënlaan en Lapscheurestraat verkregen van Dhr. R. De Cloedt, Regiechef 1ste district Brugge, Administratie Wegen en Verkeer.
 • DEVLIEGHER L., De Zwinstreek, in Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 4, Tielt, 1970, p. 128 (Natielaan nr. 15).

Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Hooft, Elise
Datum  : 2006


Relaties

 • Omvat
  Betonnen bruggen

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Historische site

 • Omvat
  Parochiekerk Heilige Drievuldigheid en Heilige Christianus

 • Is deel van
  Lapscheure


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Lapscheurestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/9259 (Geraadpleegd op 24-06-2021)