Geografisch thema

Sareptastraat

ID: 9300   URI: https://id.erfgoed.net/themas/9300

Beschrijving

Landelijke straat behorend tot het historische dambordvormige stratenpatroon van Moerkerke ten zuiden van de Lieve. Verbindt de Weststraat met de Doornstraat op Sijseels grondgebied. Huidige straatnaam vermeld op kaart van Ferraris (1770-1778). Genoemd naar het klooster van Sarepta, dat in 1486 werd gebouwd op het vervallen landgoed "De Stove". Vroegere straatnaam was "Stoofstraat", verwijzend naar dit landgoed. Enkele verspreide hoeves, waarvan nr. 5 teruggaat op het Sareptaklooster. Op de hoek met de Brieversweg, de Sareptakapel.

 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch ArtesiĆ«, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel XII, Brugge, 1933, kl. 49-52.
 • RAU J., Het Damme van toen en omgeving, Brugge, 1981, p. 85.

Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Hooft, Elise
Datum  : 2006


Relaties

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Sareptahoeve met losstaande bestanddelen

 • Omvat
  Sareptakapel

 • Is deel van
  Moerkerke

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sareptastraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/9300 (Geraadpleegd op 16-01-2021)