Geografisch thema

Kleine Koraalberg

ID: 946   URI: https://id.erfgoed.net/themas/946

Beschrijving

Tussen Zirkstraat, Doornikstraat en Hofstraat. De eerste naam van de Grote en Kleine Koraalberg was "Pantstraetken". Omstreeks l7l3 werd het "Coraelstrate" naar het uithangbord "den Coraeltacke" (reeds vernoemd in 1579); het 19de-eeuwse toevoegsel "berg" wijst op de hoge ligging. Beide straten werden in 1553 door de stadsmagistraat geopend op de gronden van het Engels pand. Daar dit wegens het vertrek der Engelsen leegstond werd het aan de juweliers en kooplieden in edelgesteenten toegewezen; om de toegang te vergemakkelijken werden twee verbindingsstraatjes aangelegd, het ene naar de Zirkstraat, het andere naar de Hofstraat en de Doornikstraat.


Bron     : Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.
Auteurs :  Goossens, Miek, Plomteux, Greet
Datum  : 1976


Relaties

  • Omvat
    Pakhuis in neotraditionele stijl

  • Omvat
    Vliegend Peert

  • Is deel van
    Antwerpen - Historische binnenstad