Geografisch thema

Oude Waag

ID: 973   URI: https://id.erfgoed.net/themas/973

Beschrijving

Verbinding tussen Jeruzalemstraat en Wolstraat. In 1514 door het Stadsbestuur geopend op een groot eigendom in de Wolstraat zogenaamd "de Gulden Craen". Het wegen van koopwaar was onderworpen aan de "Waghetol", een banaliteitsrecht dat eerst aan de heer, later aan de gemeente toekwam. Het wegen buiten de officiele waag werd zwaar beboet. De eerste openbare waag dateert van de 15de eeuw en werd opgericht op de westzijde van de straat; in 1548 werd ze door Gilbert Van Schoonbeke overgebracht naar een nieuw lokaal op de huidige Stadswaag. De oude waag werd voor verschillende doeleinden gebruikt. Op de oostzijde: opeenvolging van lijstgevels. Westzijde geaccentueerd door de oude waag.


Bron     : Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.
Auteurs :  Goossens, Miek, Plomteux, Greet
Datum  : 1976


Relaties

 • Is deel van
  Antwerpen - Historische binnenstad
  Antwerpen (Antwerpen)

 • Omvat
  De Waghetol
  Oude Waag 6 (Antwerpen)

 • Omvat
  Jeruzalem
  Oude Waag 1, 3 (Antwerpen)

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis
  Oude Waag 2 (Antwerpen)