Geografisch thema

Moenplaats

ID
9919
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9919

Beschrijving

U-vormig plein, gelegen tegenover de kerk en lopend tot aan de Processieweg. De plaats is als brede beboomde straat al aangeduid op een kaart behorend tot het landboek van de gemeente (1760), afbeelding van enkele dubbelhuizen aan het begin van de straat, onbebouwd straateinde. Tevens weergegeven op de kabinetskaart van Ferraris (1770-1778).

Voorheen centrum van de dorpsheerlijkheid "het Hoge Hof van Moen", met als kern een imposant kasteel aangeduid op de kaart van Sanderus (1641). Nu is enkel de kasteelhoeve bewaard. De bebouwing klimt op tot in de 19de eeuw en bestaat uit arbeiderswoningen en burgerhuizen met al dan niet gewitte bakstenen lijstgevels van twee à vier traveeën en één à twee bouwlagen. Verschillende restanten van de oorspronkelijke bebouwing bleven bewaard, onder meer nummers 3, 4 en 12, lage arbeiderswoningen met oude kern, vernieuwd parament. Naast woonfunctie kent de straat ook een commerciële functie en dienstfunctie, met name door de aanwezigheid van een bank en postkantoor, tevens locatie van de Vrije Basisschool. Vestigingsplaats van het Heemkundig Museum (nummer 10) en centraal gelegen monument ter ere van de slachtoffers van de beide Wereldoorlogen.

Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, 5019, Lantboeck der prochie ende graefschepe Moen, 1760, opgemaakt door Anthone van Outrive en Cornelis Steur.


Bron     : De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Callens T. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zwevegem, Deelgemeenten Zwevegem, Heestert, Moen, Otegem en Sint-Denijs, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL26, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  De Gunsch, Ann, De Leeuw, Sofie
Datum  : 2006


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Cipressen en Italiaanse populier in krans van lindes als vredesbomen

 • Omvat
  Dorpswoningen

 • Omvat
  Hoeve Het goed te Moen of Goed te Mouden

 • Omvat
  Oorlogsmonument

 • Omvat
  Samenstel van verschillende 19de-eeuwse woningen

 • Is deel van
  Moen


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Moenplaats [online] https://id.erfgoed.net/themas/9919 (Geraadpleegd op 17-06-2021)