Augustijnenklooster: klooster en kerk

Beschermd monument van 20-09-1958 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Academiestraat
Locatie Academiestraat 1 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/1066.1
  • 4.01/44021/160.1
  • OO001341

Is de omvattende bescherming van

Augustijnenklooster

Academiestraat 1, Gent (Oost-Vlaanderen)

Vermoedelijk in 1295 vestiging van de eerste augustijnen in een huis genaamd "ter Capellen", gelegen in de wijk de Briel op de hoek van de Lange Steenstraat en de Geldmunt, volgens de traditie geschonken door Gerelmus Borluut en gelegen nabij een kapel, gewijd aan Sint-Stephanus, welke aanvankelijk dienst deed als kloosterkerk.

Parochiekerk Sint-Stephanus

Sint-Margrietstraat zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)

Plattegrond ontvouwt een driebeukige, pseudobasilicale kerk van zes traveeën met een halfrond afgesloten koor ingeschreven in een vijfzijdige absis en recht afgesloten zijbeuken. Polygonale traptoren in zuidwestelijke kooroksel, achtkantige klokkentoren boven het koor.

Beschrijving

Het klooster en de kerk van de Paters Augustijnen zijn beschermd als monument.

Waarden

Het klooster en de kerk der Paters Augustijnen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.