Beschermd monument

Augustijnenklooster: klooster en kerk

Beschermd monument van 20-09-1958 tot heden

ID: 10099   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10099

Besluiten

Augustijnenklooster: klooster en kerk
definitieve beschermingsbesluiten: 20-09-1958  ID: 409

Beschrijving

Het klooster en de kerk van de Paters Augustijnen zijn beschermd als monument.Waarden

Het klooster en de kerk der Paters Augustijnen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Augustijnenklooster

Academiestraat 1 (Gent)
Vermoedelijk in 1295 vestiging van de eerste augustijnen in een huis genaamd "ter Capellen", gelegen in de wijk de Briel op de hoek van de Lange Steenstraat en de Geldmunt, volgens de traditie geschonken door Gerelmus Borluut en gelegen nabij een kapel, gewijd aan Sint-Stephanus, welke aanvankelijk dienst deed als kloosterkerk.


Parochiekerk Sint-Stephanus

Sint-Margrietstraat zonder nummer (Gent)
Plattegrond ontvouwt een driebeukige, pseudobasilicale kerk van zes travee├źn met een halfrond afgesloten koor ingeschreven in een vijfzijdige absis en recht afgesloten zijbeuken. Polygonale traptoren in zuidwestelijke kooroksel, achtkantige klokkentoren boven het koor.