Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Ensemble van burgerhuizen ontworpen door Geo Henderick

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 13-03-1996 tot heden

ID: 10419   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10419

Besluiten

Gebouwen van architect Geo Henderick
definitieve beschermingsbesluiten: 13-03-1996  ID: 2998

Beschrijving

Het ensemble burgerhuizen ontworpen door architect Geo Henderick is beschermd als stadsgezicht. De bescherming omvat het burgerhuis Radica-Dodica, het burgerhuis L'Oiseau Bleu in de Patijntjesstraat, het hoekcomplex en de drie aanpalende burgerhuizen in de Aaigemstraat.Waarden

Een deel van de Patijntjesstraat (nummer 2 tot 16) en aanpalende percelen in de Aaigemstraat (nummer 18 tot 34) zijn beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als belangrijk ensemble van werken van architect Geo Henderick uit het interbellum, meer bepaald vanaf 1927 tot 1931.

wetenschappelijke waarde

als ensemble van Geo Henderick waarin we een ware staalkaart van zijn oeuvre vinden met zowel zijn typische, bij de Amsterdamse School aansluitende, vrij functionele en sobere baksteenarchitectuur (Aaigemstraat nummer 18-26, 28-34 en Patijntjestraat 2-8) als zijn beste intimistische werken met een decoratiever karakter (Patijntjestraat nummer 10-12, "I'Oiseau Bleu").

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Burgerhuis L'Oiseau Bleu

Patijntjestraat 10-12 (Gent)
Twee onderkelderde enkelhuizen in spiegelbeeldschema van elk twee traveeƫn en drie bouwlagen onder een zadeldak, voorzien van voortuintjes, naar ontwerp van Geo Henderick volgens een bouwaanvraag van 1930 in opdracht van Alexander Van Heuverswijn.


Burgerhuis Radica-Dodica

Patijntjestraat 14-16 (Gent)
Twee onderkelderde burgerhuizen van twee bouwlagen onder een doorlopend zadeldak in repeterend schema, volgens bouwaanvragen van 1926 en 1927, ontworpen door architect Geo Henderick (Gent) in opdracht van Alexander Van Heuverswijn.


Drie burgerhuizen ontworpen door Geo Henderick

Aaigemstraat 18-20, 24-26 (Gent)
Ensemble van drie burgerhuizen in een sobere, functionele baksteenarchitectuur in navolging van de Amsterdamse School, naar ontwerp van architect Geo Henderick. De woningen kwamen tot stand volgens bouwaanvragen van 1927 (nummer 18) en 1928 (nummer 20, 22-26) in opdracht van Alexander Van Heuverswijn.


Hoekcomplex ontworpen door Geo Henderick

Aaigemstraat 28-34, Patijntjestraat 2-8 (Gent)
Beeldbepalend hoekcomplex van twee meergezinswoningen in expressionistische baksteenarchitectuur in navolging van de Amsterdamse School, naar ontwerp van Geo Henderick volgens een bouwaanvraag van 1931 in opdracht van Alexander Van Heuverswijn.