Oorlogsmonument

Beschermd monument van 04-11-2002 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Wichelen
Deelgemeente Schellebelle
Straat
Locatie Schellebelle (Wichelen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/42026/107.1
  • OO002756

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Oorlogsmonument

Dorp zonder nummer, Wichelen (Oost-Vlaanderen)

Het bij MB van 04.11.2002 beschermde oorlogsmonument bij de nieuwe dorpslinde staat op het driehoekige grasperk ten noorden van de provinciale rijweg.

Beknopte karakterisering

Typologieoorlogsmonumenten
Dateringinterbellum
Betrokken personen
Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

Het oorlogsmonument is beschermd als monument.

Waarden

Herdenkingsteken ter herinnering aan de Eerste Wereldoorlog is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde, historische waarde

De herdenkingstekens zijn allen opgedragen aan de militaire en burgerslachtoffers van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). In 1919 kregen de gemeenten de opdracht herdenkingstekens op te richten. Meestal werden de namen van slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog na 1945 aan het monument toegevoegd.
De Eerste Wereldoorlog betekende een breuk met het verleden. De politieke, militaire, sociologische en culturele kaarten werden volledig hertekend na 1918. De tekens gedenken bijgevolg de slachtoffers van één der belangrijkste en meest markante gebeurtenissen uit de wereldgeschièdenis.

artistieke waarde: De herdenkingstekens werden opgericht tussen 1919 en 1940. Daardoor werden een veelheid aan stijlen toegepast; van art nouveau tot art deco met al zijn varianten. Bekende kunstenaars werden aangezocht om de herdenkingstekens te ontwerpen en uit te voeren. De gebruikte vormentaal / symboliek is eigen aan het herdenkingsteken met zijn verwijzingen naar de helden in lijden, dood en overwinning.


Het herdenkingsteken werd opgericht in 1923 en is van de hand van Roland Rombaux uit Ecaussinnes. Het werk heeft een voor de kunstenaar representatieve klassieke vormentaal.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.