Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskom Sombeke

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 04-05-1982 tot heden
ID: 10589   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10589

Besluiten

Parochiekerk Sint-Rochus en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 04-05-1982  ID: 1792

Beschrijving

De dorpskom van Sombeke, bestaande uit de parochiekerk Sint-Rochus en voornamelijk laat 19de-eeuwse - vroeg 20ste-eeuwse bebouwing, is beschermd als dorpsgezicht. De gevels die zich op de grens van de afbakening bevinden en waarvan de rest van het gebouw buiten de afbakening ligt, maken in dit geval geen deel uit van de bescherming.Waarden

De Sint-Rochuskerk en haar omgeving zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskom Sombeke

Dommelstraat, Kasteelstraat, Smoorstraat, Sombekedries, Veldstraat, Warandestraat (Waasmunster)
De dorpskom van de Waasmunsterse deelgemeente Sombeke wordt gekenmerkt door de barokke parochiekerk Sint-Rochus en het herhaaldelijk getransformeerde kasteel van Sombeke. Opvallend in de dorpskom is ook de schandpaal uit 1699.

Is de omvattende bescherming van

Burgerhuis

Sombekedries 3 (Waasmunster)
Burgerhuis met eclectische inslag van 1892-1893 (volgens kadasterarchief). Omringende tuin met hoog ijzeren hekwerk als voortuinafsluiting.


Café De Vier Eemers

Sombekedries 22 (Waasmunster)
Typisch dorpscafé van omstreeks 1900 (voor 1908 volgens oude prentbriefkaarten), gelegen naast de Sint-Rochuskerk van Sombeke. Verankerde bakstenen hoekhuis van twee bouwlagen onder een half schilddak (pannen).


Dorpswoning

Dommelstraat 146 (Waasmunster)
Dorpshuis van één bouwlaag en zes traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen), met eenvoudig traditioneel voorkomen, uit het derde kwart van de 19de eeuw, wellicht deels teruggaand op een ouder huis.


Dorpswoning

Dommelstraat 148 (Waasmunster)
Laag dorpshuis van één bouwlaag en vier traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit het derde kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde geschilderde lijstgevel met knik en op bruine plint.


Dorpswoning

Sombekedries 24 (Waasmunster)
Dorpshuis van één bouwlaag en vier traveeën onder haakse zadeldaken, wellicht een omstreeks 1900 aangepast bestaand dorpshuis.


Kasteel van Sombeke

Kasteelstraat 18, 20, 22 (Waasmunster)
Kasteel van Sombeke, gelegen in het gelijknamige gehucht Sombeke, een kerk- en driesdorp in het zuidoostelijke grensgebied van Waasmunster met Elversele.


Lagere school van wijk Sombeke

Smoorstraat 2 (Waasmunster)
Huidige vrije gemengde basisschool Sint-Franciscus, teruggaand op de in 1880 gebouwde katholieke lagere meisjesschool van de wijk Sombeke. Voordien werd er al onderwijs verleend door de religieuzen van de Heilige Jozef van Elversele, overgenomen door de zusters Maricolen van Waasmunster (sinds 1968 Mariazusters van Franciscus).


Parochiekerk Sint-Rochus

Sombekedries zonder nummer (Waasmunster)
Gelegen midden aan de noordzijde van de driehoekige bovendries in het gehucht Sombeke. Een eerste kapel werd opgericht in 1629 onder impuls van Jacob Laureyns, baljuw van de heerlijkheid van Sombeke en met giften van de inwoners van het gehucht.


Schandpaal

Smoorstraat 12 (Waasmunster)
Schandpaal van de heerlijkheid Sombeke. Links opgesteld in de voortuin van woning nummer 12. Oorspronkelijke standplaats niet met zekerheid bekend, doch er wordt aangenomen dat de schandpaal zoals gebruikelijk stond opgesteld tegenover de kerk en de vierschaar, dit was voor Sombeke op Sombekedries.


Villa

Smoorstraat 12 (Waasmunster)
Klein landhuis met omringende tuin, gelegen binnen de ruime omgeving van de Sint-Rochuskerk van Sombeke. Voorname landelijke woning in neostijl geïnspireerd op de traditionele bak- en zandsteenbouw, opgericht in 1909 (volgens kadasterarchief) door de familie Verdurmen, weldoeners van de parochie Sombeke.