Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskom Sombeke

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
10589
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10589

Besluiten

Parochiekerk Sint-Rochus en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 04-05-1982  ID: 1792

Beschrijving

De dorpskom van Sombeke, bestaande uit de parochiekerk Sint-Rochus en voornamelijk laat 19de-eeuwse - vroeg 20ste-eeuwse bebouwing, is beschermd als dorpsgezicht. De gevels die zich op de grens van de afbakening bevinden en waarvan de rest van het gebouw buiten de afbakening ligt, maken in dit geval geen deel uit van de bescherming.Waarden

De Sint-Rochuskerk en haar omgeving zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskom Sombeke

Dommelstraat, Kasteelstraat, Smoorstraat, Sombekedries, Veldstraat, Warandestraat (Waasmunster)
De dorpskom van de Waasmunsterse deelgemeente Sombeke wordt gekenmerkt door de barokke parochiekerk Sint-Rochus en het herhaaldelijk getransformeerde kasteel van Sombeke. Opvallend in de dorpskom is ook de schandpaal uit 1699.

Is de omvattende bescherming van

Burgerhuis

Sombekedries 3 (Waasmunster)
Burgerhuis met eclectische inslag van 1892-1893 in omringende tuin met hoog ijzeren hekwerk als voortuinafsluiting. Schuin ingeplant breedhuis van twee bouwlagen en vier traveeën onder pannen zadeldak tussen zijtrapgevels.


Café De Vier Eemers

Sombekedries 22 (Waasmunster)
Typisch dorpscafé van omstreeks 1900, gelegen naast de Sint-Rochuskerk van Sombeke. Verankerde bakstenen hoekhuis van twee bouwlagen onder een half schilddak.


Dorpswoning

Dommelstraat 146 (Waasmunster)
Dorpswoning van één bouwlaag en zes traveeën onder zadeldak, met eenvoudig traditioneel voorkomen, uit het derde kwart van de 19de eeuw, wellicht deels teruggaand op een ouder huis.


Dorpswoning

Dommelstraat 148 (Waasmunster)
Laag dorpshuis van één bouwlaag en vier traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit het derde kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde geschilderde lijstgevel met knik en op bruine plint.


Dorpswoning

Sombekedries 24 (Waasmunster)
Dorpshuis van één bouwlaag en vier traveeën onder haakse zadeldaken, wellicht een omstreeks 1900 aangepast bestaand dorpshuis.


Kasteeldomein van Sombeke

Kasteelstraat 18-22 (Waasmunster)
Het in de periode 1696-1716 heropgebouwd kasteel toont aan dat de site geëvolueerd is naar een tweeledige vorm bestaande uit een opperhof met voorhof binnen een dubbele omgrachting. Het patroon van de tweede omgrachting is later nog enigszins gewijzigd. Met de wisselende eigenaars onderging het 18de-eeuwse kasteel ook herhaaldelijk transformaties.


Lagere school van wijk Sombeke

Smoorstraat 2 (Waasmunster)
Huidige vrije gemengde basisschool Sint-Franciscus, teruggaand op de in 1880 gebouwde katholieke lagere meisjesschool van de wijk Sombeke. Aan de straat en lager gelegen aanvankelijk dorpsschooltje, werd gebouwd in 1882 en vergroot in 1889. Langwerpig rechthoekig schoolgebouw van één bouwlaag en zeven traveeën onder nieuw pannen zadeldak.


Parochiekerk Sint-Rochus

Sombekedries zonder nummer (Waasmunster)
De proosdijkapel uit 1642 werd in 1888 verheven tot parochiekerk en kort daarna aanzienlijk vergroot naar de plans van architect Modeste De Noyette. Bij de vergroting werd het koor afgebroken en werd de kerk voorzien van een uitspringend transept, aangebouwde sacristieën en een nieuw koor. De oude sacristie werd als doopkapel ingericht. In 1890 werd het houten klokkentorentje vervangen door een stenen toren.


Schandpaal

Smoorstraat 12 (Waasmunster)
Schandpaal van de heerlijkheid Sombeke. Links opgesteld in de voortuin van woning nummer 12. Oorspronkelijke standplaats niet met zekerheid bekend, doch er wordt aangenomen dat de schandpaal zoals gebruikelijk stond opgesteld tegenover de kerk en de vierschaar, dit was voor Sombeke op Sombekedries. Arduinen schandpaal op de voet van de bekroning voorzien van jaartal 1699 en staand op een brede achthoekige getrapte basis met drie treden.


Villa

Smoorstraat 12 (Waasmunster)
Klein landhuis met omringende tuin, gelegen binnen de ruime omgeving van de Sint-Rochuskerk van Sombeke. Voorname landelijke woning in neostijl geïnspireerd op de traditionele bak- en zandsteenbouw, opgericht in 1909.